திங்கள், 30 ஜனவரி, 2012

அகீதாவில் கருத்து வேறுபாடுகளா ? அதுவும் சஹாபாக்கள் மத்தியிலா ?

செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2012

சனி, 21 ஜனவரி, 2012

ஞாயிறு, 15 ஜனவரி, 2012

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் வும் அதன் நிபந்தனைகளும்


முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹ் த’லா கொள்கையாக தந்திருக்கும் அடிப்படை விஷயம் என்னவென்றால்

”வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, இன்னும் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹூ அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ்வின் தூதராவார். ”

இதுவே முஸ்லிம்களின் அடிப்படை கொள்கையாகும். இந்த கொள்கையை பரப்புவதும் இதனை விளக்குவதும் நபி ஸல்லல்லாஹூ அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வாழ்வின் அனைத்து விஷயங்களிலும் கருவாக இருந்தது.

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்பது இஸ்லாத்தின் அஸ்திவாரமாகும். இதற்கு மிகப்பெரும் அந்தஸ்து இருக்கிறது. இதுவே இஸ்லாமியக் கடமைகளில் முதற் கடமையும் ஈமானின் கிளைகளில் மிக உயர்ந்ததுமாகும்.

இக்கலிமாவை மொழிவதும் அதற்கேற்ப செயல்படுவதும் செயல்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதற்கு நிபந்தனையாகும்.

இன்று வாழும் அநேக முஸ்லிம்கள் கலிமாவை மொழிந்துள்ளார்கள் ஆனால் , அதனை விளங்கி கொள்ளவில்லை. மக்கத்து காபிர்கள் கலிமாவை விளங்கி இருந்தார்கள் ஆனால் , மொழியவில்லை.

ஏனெனில், லா இலா ஹ .......அல்லாஹு , ஹு ...ஹு...என்று திக்ர் மஜ்லிஸ் வைத்து கலிமாவை சப்தமிட்டு மொழிந்துக் கொண்டே , அவ்லியாக்கள் என்றும் தர்கா என்றும் மண்டியிடுகிறான். ஏன் , துன்பமான நேரத்தில் கூட " யா முஹியத்தீனும், நாகூர் ஆண்டகையையும் " தான் அழைக்கிறான்.

ஆனால், மக்கத்து காபிர்களோ, கடலில் ஒரு துன்பம் வந்துவிட்டால், தூய்மையாக அல்லாஹ்வின் பக்கம் திருப்பிவிடுவான் என்று அல்லாஹ்வே சொல்கிறான். இன்னும், மழையை பொழிவிப்பவன் யார் என்றால் அல்லாஹ் என்பான். இது மிகப் பெரிய கைசேதமே.

நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மனிதன் செய்கின்ற அநியாயங்கள், விபச்சாரங்கள், சொத்துகளை அபகரிக்கும் களவுகள், கொலைகள், போன்ற அனைத்து அக்கிரமங்களையும் கண் முன்னால் கண்ட போது அதை அனைத்தையும் சீர்திருத்துவற்கு அவர் ஒரேயோரு வழிமுறையையே கையாண்டார்கள்.

அன்னார் கையாண்ட ஒரே வழிமுறை ”வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேருயாரும் இல்லை” எனும் அடிப்படையான கொள்கையை கூறியதாகும்.

தவ்ஹீத் , லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் ,இஸ்லாத்தின் மிக முக்கியமான தூணாகும். தவ்ஹீதுக்காகவே , இந்த முழு பிரபஞ்சமும் படைக்கப்பட்டது. நபிமார்கள் தவ்ஹீதுக்காகவே அனுப்பப்பட்டார்கள். வேதங்கள் மக்களுக்கு அதனை கற்பிப்பதற்கே இறக்கப்பட்டது.

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் வை மொழிவதும் , அதனை விளங்கி அதற்கேற்ப செயல்படுவதும் செயல்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதற்கு நிபந்தனையாகும்.

அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் மாணவரான இமாம் வஹ்ப் இப்னு முனப்பஹ் ரஹீமஹுல்லாஹ் அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது :
கலிமா லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் சுவர்கத்தின் திறவுக்கோல் இல்லையா என்று ? அவர் கூறினார் :

ஆம், கண்டிப்பாக, இருப்பினும், பற்கள் இல்லாத திறவுகோல் இல்லையே என்றார். எனவே, நீ, சரியான சாவியை கொண்டு திறந்தாள் அது திறக்கும். இல்லையென்றால் அது உனக்கு திறக்கப்பட மாட்டாது.

அதே போன்று தான் இந்த சுவனத்தின் திறவு கோலின் பற்கள் அதன் நிபந்தனைகளாகும் .

வெப்பத்தால் தாகத்தில் வாடிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதருக்கு, குளிரான தண்ணீர் கிடைத்தால் , அது எப்படி அவருக்கு குளிர்ச்சியை கொடுத்து அவரை சாந்தப்படுத்துமோ அதே போன்றோ தான் இந்த லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற கலிமா வின் கல்வி மனிதரின் வாழ்வை சந்தோஷப்படுத்தி சுபிட்சமாக்கி வைக்கும்.
[கலிமது இஹ்லாஸ் என்ற நூலில் இமாம் இப்ன் ரஜப் அழ ஹன்பலி ரஹீமஹுல்லாஹ்.]

சுபியான் இப்னு உயைனா ரஹீமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்
லா இலா ஹ இல்லல்லாஹ் என்ற கலிமாவை படிப்பது ,
அதன் தெளிவை ஒரு மனிதருக்கு அல்லாஹு சுபஹானஹுதாலா கொடுப்பது , அல்லாஹு சுபஹானஹுதாலா துன்யாவில் கொடுக்கக் கூடிய ஒரு சிறப்பான நிஹ்மத் ஆகும்.

துன்யாவிலும் ஆகிரத்திலும் எம்மை உறுதிப்படுத்தி வைக்ககூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்கும் என்றால் அது லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற கலிமாவாகும்.

உறுதியான வார்த்தையை கொண்டு ஈமான் கொண்டவர்களை துனியாவிலும் ஆகிரத்திலும் அல்லாஹ் உறுதிப்படுத்துவான்.
[அல்குர் ஆன்]

உறுதியான வார்த்தைக்கு நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கொடுக்கும் விளக்கம் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்.
இதனை இமாம் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள். தப்சீர் இப்னு கஸீர் , தப்சீர் இப்னு ஜரீர் இல் பதியப்பட்டு உள்ளது.

என்னுடைய வாழ்க்கை துன்யாவிலே சந்தேகங்களை, மனோ இச்சைகளை, ஆசா பாசங்களை கொண்டு தடுமாறுகிறது என்றால்,
அதற்குரிய காரணம், நான் லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற வார்த்தையை கொண்டு உறுதிபடுத்தப்படவில்லை.

நாங்கள் கலிமாவை மொழிந்து உள்ளோம் ஆனால், அல்லாஹ்வின் நம்பிக்கையிலேயே குறைபாடு உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். அஷாயிரா , முஹ்தசிலா , ஜஹ்மியா, ஜெபரிய்யா , கதரிய்யா என்று பல வழிகெட்ட கூட்டங்களின் வழிமுறைகளை அல்லாஹ்வின் நம்பிக்கையில் கொண்டு உள்ளோம்.

ஏன் , லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்பதை உச்சரிப்பதிலேயே வழிகெட்டு , காணப்படுகிறோம். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் , இந்த கலிமாவில் இரண்டு பகுதி இருக்கிறது.

ஒன்று முழுமையான மறுப்பு. மற்றது அல்லாஹ் என்று உறுதிக் காட்டுவது. வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் யாருமில்லை என்று முழுமையாக மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னர். அல்லாஹவை தவிர என்று உறுதிக் காட்டப்படுகிறது.
இதனையே , நபிஃய் மறுத்தல் , இஸ்பாத் உறுதிக் காட்டல் எனப்படும்.

இந்த சூபி கூட்டங்கள் "லாஇலாஹுன் இல்லல்லாஹ்" என்று உச்சரிக்கின்றன. வணக்கப்படுவைகள் இல்லை, அல்லாஹ்வை தவிர என்று உச்சரிக்கிறார்கள்.

அப்படி என்றால்,
வணங்கப்படுபவை அனைத்தும் அல்லாஹ் என்ற கருத்து வருகிறது. இது கலிமாவின் பெயரில் குப்ர் அன்றி வேறில்லை.

மேலும், இன்னொரு சூபி கூட்டங்கள், அவர்களுடைய ஹலாரா என்ற திக்ர் மஜ்லிஸில் , லா இ லா ...... ஹ இல்..லல்லாஹ்...என்று மூச்சை கண்டபடி நீட்டி நிறுத்தி உச்சரிப்பார்கள்.

அத்தோடு , லா இலா ...ஹ.. என்று 300 தடவை சொன்னால் , இல்லல்லாஹ் என்பதை 200 தடவை சொல்லி முடித்து விடுவார்கள்.
வணங்க்கத்திற்கு தகுதியானவன் இல்லை என்பது 100 தடவை சொல்லப்பட்டு உள்ளது. இது ஷிர்க் அன்றி வேறில்லை.

இப்படி இரண்டாக பிரித்து சொல்வதே முதல் குப்ரும் தவறும் . அதுவும் அந்த முதல் பகுதியான மறுக்கும் பகுதியை மட்டும் சொல்லி முடித்து விடுவது அதற்கு அடுத்த ஷிர்க்கும் குப்ரும்.

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் வின் நேரடியான கருத்து வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் யாருமில்லை , அல்லாஹ்வை தவிர என்பதாகும். இப்படி இருந்தும்,

வஸ்த்துக்களுக்கு எந்த சகத்தியும் இல்லை, அல்லாஹ்வை தவிர என்று ஜமாதுத் தப்லீக் பொருள் கொடுக்கிறது. இது தவ்ஹீதின் ருபுபிய்யா என்ற வகையை சேர்ந்த பொருளாகும்.

இந்த ருபுபிய்யா என்ற தவ்ஹீதின் வகையை மக்கத்து காபிர்கள் ஏற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள். இருந்தும் தான் அல்லாஹ் அவர்களை காபிர் என்று சொல்கிறான்.

நபியே(அவர்களிடம் ) சொல்லுங்கள் . .
உங்களுக்கு வானத்திலிருந்தும் பூமியிலிருந்தும் உணவளிப்பவன் யார் ? உங்களது பார்வை கேள்வி (அனைத்துக்கும் ) சொந்தக்காரன் யார் . ? செத்ததிலிருந்து உயிருள்ளதையும் உயிருள்ளதிலிருந்து செத்ததையும் வெளிப்படுத்துபவன் யார் ? எனக் கேளுங்கள் அல்லாஹ்தான் என்று அவர்கள் கூறுவார்கள். அப்படியானால் அவர்கள் (அவனைப்) பயப்பட வேண்டாமா ? (ஸூரத்துல் யூனுஸ் : 37)

எனவே அன்றைய குறைஷிக் காபிர்களிடம் கூட அல்லாஹ்தான் அனைத்தையும் படைத்தவன் . ஆக்குபவன் அழிப்பவன்,காப்பவன் ,உணவளிப்பவன் , நோயைக் குணப்படுத்துபவனெல்லாம் அவன்தான் எனும் நம்பிக்கை இருக்கத தான் செய்தது.

எனவே, இந்த லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற கலிமாவை இந்த காலக்கட்டத்தில் எந்தளவுக்கு முக்கியமாக பேணி படிக்க வேண்டும்
என்பதை சற்று நிதானமாக சிந்தித்து பாருங்கள்.

எந்தளவுக்கு , இந்த கலிமாவை விளங்குவோமோ அந்தளவுக்கு மார்கத்தை விளங்க முடியும். அதனை பின்பற்றுவோம், நிலை நாட்டுவோம்.

எந்தளவுக்கு அல்லாஹ்வின் மார்கத்தை நிலை நாட்டுகிறோமே அந்தளவுக்கு அல்லாஹ்வின் திருப்தியை பெற்றுக் கொள்வோம்.
எந்தளவுக்கு இந்த கலிமாவை கற்பதை விட்டு தூரமாகுவோமே அந்தளவுக்கு மார்கத்தை பின்பற்றுவதை விட்டு தூரமாகுவோம்.

அதனால், அல்லாஹ் சுபகாணஹுதாலாவின் திருப்தியை
விட்டு தூரமாகி , அவனது கோபத்தை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியவர்களாக மாறிவிடுவோம்.

வெள்ளி, 13 ஜனவரி, 2012

இந்துக்கோவிலை முஸ்லிம் இடித்தாலும் நாம் போராடுவோம் பி ஜே

How should we respond when the People of the Book greet us with salaam?


What is the proper way of greeting a non-muslim (5%'er,FOI,or Christian)when they greet you with the correct Salam's.

Praise be to Allaah.

If the Muslim realizes that the kaafir has said to him “al-saam ‘alaykum”, which means may death be upon you, he should respond in kind by saying “wa ‘alaykum” (and also upon you).

If he realizes beyond a doubt that he has greeted him with the greeting of Islam (al-salaamu alaykum), Ibn al-Qayyim (may Allaah have mercy on him) said: if the listener realized that the Dhimmi [Jew or Christian] has said “salaam ‘alaykum” and he is sure of that, should he say “wa ‘alayk al-salaam” or just “wa ‘alayk”?

According to the evidence and principles of sharee’ah, he should say “wa ‘alayk al-salaam”, because this is more fair, and Allaah commands us to be just and to treat others well.

(Ahkaam Ahl al-Dhimmah, 1/425, 426).

Shaykh Muhammad al-Saalih ibn ‘Uthaymeen (may Allaah preserve him) said:

These people who have come to us from the east and the west and are not Muslims, it is not permissible for us to initiate the greeting of salaam with them, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Do not initiate the greeting of salaam with the Jews and Christians.” (Narrated by Muslim in his Saheeh).

If they greet us, then we can respond in a manner similar to that in which they greet us, because Allaah says (interpretation of the meaning):

“When you are greeted with a greeting, greet in return with what is better than it, or (at least) return it equally” [al-Nisaa’ 4:86].

When they greet us with the greeting of Islam – “al-salaamu ‘alaykum” – either of the following two cases applies:

Either they pronounce the “laam” (l-sound) clearly, and say “al-salaam ‘alaykum (peace be upon you)”, so we may say “wa ‘alaykum al-salaam” or “wa ‘alaykum”

Or they do not pronounce the “laam” clearly, and so they say “al-saamu ‘alaykum (death be upon you)”, so we should say “wa ‘alaykum” only. This is because the Jews used to come to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and greet him by saying “al-saam ‘alaykum”, without pronouncing the “laam”. “Al-saam” means “death”; i.e., they were praying against the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), praying that he would die. So the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) commanded us to say to them “wa ‘alaykum.”

Thus, if they say “al-saam ‘alaykum”, we should reply, “wa ‘alaykum”, which means: and the same to you, may death be upon you. This is what is indicated by the Sunnah.

But if we initiate the greeting of salaam with them, our Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade us to do this.

(Majmoo’ Fataawaa Ibn ‘Uthaymeen, 2/97, 98).

And Allaah knows best.

For more information, see Question # 6583.

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

source:http://islamqa.com/en/ref/7092/greeting%20salam

வியாழன், 12 ஜனவரி, 2012

சஹாபாக்கள் வழி சென்றால் நபி வழியாகும் பிற வழி சென்றால் வழிகேடாகும்


இஸ்லாத்தின் தூய்மையான வடிவம் ஸஹாபா விளக்கமாகும்.

இதனை ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அறிந்திருத்தல் , தெரிந்திருத்தல் வேண்டும்.

ஏனெனில் இந்த மார்க்கத்தை சுமப்பதற்கு , எத்தி வைப்பதற்கு ,
விளக்கம் கொடுப்பதற்கு அருமை சஹாபாக்களை தான் அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா தேர்ந்து எடுத்தான். அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை நபியிடம் இருந்து கற்று தூய்மையாக எம்மிடம் ஒப்படைத்தார்கள். இதனை அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஹுத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு பின்வருமாறு கூறுகிறார்கள்

அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா நபிக்கு தோழராக ஒரு
சமூகத்தை தேர்ந்து எடுத்தான். எனவே, யார் விளக்கம் என்றோ , தெளிவென்ரோ தேடுவாராயின் அவர் மரணித்து சென்ற ஸஹாபா ரில்வானுல்லாஹி அலைஹிம் அஜ்மயீன் அவர்களை பின்பற்றட்டும்.

எனவே, யார் நேர் வழியை அடைய ஆசை படுகிறாரோ , ஜென்னத்துல் பிர்தவ்சை அடைய ஆசை படுகிறாரோ , கப்ருடைய வேதனையில் இருந்து விமோசனம் பெற ஆசை படுகிறாரோ , ஹவ்லுல் கவ்சரில் நீர் அருந்த ஆசை படுகிறாரோ, அவர்கள் இந்த அருமை சஹாபாக்களின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றட்டும்.

ஏனெனில், அருமை நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருமை சஹாபாக்களுக்கு தான் இந்த மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள். விளக்கம் கொடுத்தார்கள். சுமப்பதற்கு தேர்ந்து எடுத்தார்கள். அவர்களிடம் இந்த மார்க்கத்தின் தூய்மையான , சஹிஹான விளக்கம் நபி சள்ளல்லாஹு அளிஹி வஸல்லம் அவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த மார்க்கத்தின் தூய்மையான
வடிவம் அவர்களிடம் தான் இருந்தது என்பதில் யாரும் சந்தேகம் கொள்ள முடியாது.

எனவே, யார் இந்த அருமை சஹாபாக்களின் பாதையை தவிர்ந்து கொள்ளுகிறாரோ , விட்டு விடுகிறாரோ அவர் நபி வழியை விட்டு வழிகேட்டை தான் வாங்கிகொள்கிறார், அடைந்துக்கொள்கிறார். இந்த மார்க்கத்தின் கொள்கையை , அகீதாவை, ஈமானை ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அறிந்துக் கொள்வது, சுமப்பது கட்டாய கடமையாகும்.

எனவே, இந்த ஈமானை , சரியானை அகீதாவை நாம் எப்படி விளங்கிகொள்வது ? யாரிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்வது ? என்பதை நாம் விளங்கி கொள்ள வேண்டும். இல்லை என்றால் , தர்க்கத்தாலும் , வாதங்களினாலும், மனித புத்திகளினாலும் விளங்க முற்படுவோமேயானால் , அந்த தர்க்கங்களையும் , வாதங்களையும் , மனித புத்திகளையும் தான் சுமப்போமே தவிர தூய்மையான அகீதாவை அல்ல.

எனவே தான், அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா இந்த அகிதாவை , ஈமானை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஒரு நிபந்தனையை இட்டுள்ளான்.

எனவே, அல்லாஹ் வைத்த நிபந்தனையைத்தான் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் தனக்கு நிபந்தனையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதனை சூரத்துல் பகராவில் அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா பின்வருமாறு கூறுகிறான்.


2:137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

நீங்கள் ( அருமை நபியும் சஹாபாக்களும் ) எவ்வாறு ஈமானை பெற்றுக் கொண்டீர்களோ , சுமந்தீர்களோ அவ்வாறே ஏனையோர் பெற்று சுமந்துக் கொண்டால் நேர்வழியை அடைவீர்கள். இல்லையென்றால் பிளவில் தான் இருப்பீர்கள்.

எனவே, சரியான ஈமானை , சரியான அகீதாவை அந்த அருமை சஹாபாக்கள் சுமந்தது போன்று சுமக்க , அதனை அவர்களிடம் இருந்து தான் பெற வேண்டும். எந்தவொரு அல்குர் ஆன் வசனமாகட்டும், ஹதீசுன் நபவியாகட்டும் அதற்குரிய விளக்கத்தை , அந்த அருமை சஹாபாக்களிடம் இருந்து தான் பெற வேண்டும்.
இல்லை என்றால் , மனித புத்திக்கு படவில்லை என்று புறக்கணிப்பான், அல்லது மாற்று கருத்து கொடுப்பான்.

எனவே, அல்குர் ஆனையும் சுன்னாவையும் வந்தது போன்று என்றுக் கொள்ள வேண்டும் . அல்குர் ஆணினதோ , சுன்னாவினதோ கருத்தை மாற்றுவது கூட புறக்கணித்ததாக தான் அமையும் என்று ஷேக் ஸாலிஹ் அல் பவுசான் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்கள் லுமாதுள் இஃதிகாத் என்ற நூலின் விளக்கத்தில் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

எந்தவொரு அல்குர் ஆன் வசனமாக இருந்தாலும் , ஹதீசுன் நபவியாக இருந்தாலும் அதனை சஹாபாக்களை விளக்கத்தில் தான் சுமக்க வேண்டும் என்று அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ் வல் ஜமா ஆ உலமாக்கள் நிபந்தனையாக வைத்துள்ளார்கள்.

ஏனெனில், மனித புத்திகள் விளக்கம் கொடுக்க முற்பட்டால் , அது அல்குர் ஆனையும் சுன்னாவையும் மாற்றிவிடும். இதனை உணராத காரணத்தால் , தவ்ஹீத் ஜமாஅத் என்ற கூட்டங்கள் இந்த சஹாபா விளக்கத்திற்கு தடை கல்லாக மாறிவிட்டார்கள்.

இவர்களுடைய கொள்கையை மக்கள் பிபற்ற வேண்டும் என்பதற்காக , இவர்களுடைய முஹ்தசிலா, அஷாயிரா கொள்கையை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக, அருமை சஹாபாக்களை விடவும் நாம் சிறப்பாக விளங்க முடியும் என்று கூறி வருகிறார்கள். இதற்கு ஆதாரமாக ஒரு நபி மொழியை ஆதாரமாக அவர்களாகவே கருதி அதனை சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

அதாவது, " ருப்ப முபல்லகின் அவ்வாமி சாமியின் " ,

சில நேரம் , கேட்பவரை விட எத்திவைக்கப்படுபவர் சிறப்பாக
விளங்க முடியும் என்ற ஹதீஸை கூறி வருகிறார்கள்.

இந்த ஹதீஸை பொறுத்த மற்றில் , இந்த ஒரு ஹதீசுக்காகவே விளக்கமாக ஒரு நூலை , ஷேக் அப்துல் முஹ்சின் அல் அப்பாத் ஹபிதஹுல்லாஹ் அவர்கள் எழுதி வைத்துள்ளார்கள்.

இந்த ஹதீஸை , எந்த எந்த சஹாபாக்கள் அறிவித்தார்கள், எந்த எந்த தாபியீன்கள் அறிவித்தார்கள், என்ன என்ன வார்த்தைகளில் அறிவித்தார்கள், இந்த ஹதீஸின் விளக்கம் என்ன என்ற சகல விளக்கங்களுடன் தெளிவு படுத்தியுள்ளார்கள்.

இந்த சிறப்பான ஹதீஸை , தலைகீழாக விளங்கி , அருமை சஹாபாக்களை விடவும் நாம் சிறப்பாக விளங்க முடியும்
என்று இந்த தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கூட்டங்கள் விளக்கம் எடுத்து விட்டார்கள். நவூதுபில்லாஹ் அல்லாஹ் தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.

அருமை சஹாபாக்களை விடவும் ஒருவன் நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் சுன்னாவை விளங்க முடியுமா ?
ஹதீஸை அறிவிக்கக் கூடிய சஹாபிதான் , அவர் அறிவிக்க கூடிய ஹதீஸை சிறப்பாக விளங்கியவர் என்று , இமாம் இப்னு ஹஜர்
ரஹீமஹுல்லாஹ் அவர்கள் பத்ஹுள் பாரியில் இந்த ஹதீசுக்கு விளக்கமாக அறிவிக்கிறார்கள்.

ஏனெனில், அந்த ஹதீஸை நபியின் வாயில் இருந்து , நபிக்கு முன்னிலையில் இருந்து நேரடியாக பெற்றுக் கொண்டவர் தான் அந்த அருமை சஹாபி ஆவார். எனவே, அவரை விடவும் இந்த உலகத்தில் யாரும் அந்த ஹதீஸை தெளிவாக விளங்கியவராக இருக்க முடியாது.

மேலும், இந்த ஹதீஸில் சில நேரம் என்று உள்ளது. இவர்கள் , மொழியாக்கம் செய்யும் பொது , சில நேரம் என்ற வாசகத்தை விட்டு மொழியாக்கமும் செய்கின்றனர்.

சில நேரம் என்றால் எப்போதுமே விளங்கலாம் என்று அர்த்தமா ? நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் ஏனைய ஹதிஸ்களை அறியாத மனிதரும் விளங்க முடியுமா ? எனவே, நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் வாழ்ந்த , தர்பியத் பெற்ற ஏனைய அருமை சஹாபாக்கள் தான் , நபியை தொட்டும் ஒரு அறிவிப்பு வந்தால் சிறப்பாக விளங்க கூடியவர்களில் முதன்மையானவர்கள் என்பது தெளிவான ,மறுக்க முடியாத உண்மையாகும்.இந்த தவ்ஹீத் கூட்டங்கள் அருமை சஹாபாக்களை யார் என்று அறிந்ததில்லை.

எனவே, அறிந்துக் கொள்ளுங்கள், சஹாபா விளக்கத்தை தவிர்ந்துக் கொண்டு , யார் அல் குர் ஆனையும் சுன்னாவையும் விளங்க முற்பட்டால் , அவர்கள் தனது மனோ இச்சையை தான் மார்க்கமாக பெற்றுக் கொள்வார்கள்.

ஏனெனில், சஹாபா விளக்கத்தில் உள்ள கல்வி தான் நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கற்று கொடுத்த கல்வியாகும். அது தான் நேரான பாதையாகும்.

எனவே,
எந்த அல்குர் ஆன் வசனமாக இருந்தாலும் சரி, ஹதீசுன் நபவியாக இருந்தாலும் சரி, சஹாபா விளக்கத்துடன் மட்டுமே சரியாக விளங்க முடியும்.

இல்லை என்றால் , அல்குர் ஆன் சுன்னாவின் பெயரில் அதுவல்லாத வேறொன்றைத்தான் பெற்றுக் கொள்வார்கள். ஆகையால் தான் , அல்குர் ஆனுக்கு சிறப்பான விளக்கம் எழுதிய , இமாம் இப்னு கஸீர் ரஹீமஹுல்லாஹ் அவர்கள், சஹாபாக்களை பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறார்கள்.

அருமை சஹாபாக்களிடம் இருந்த கல்வியை மூன்று வகையாக
வர்ணிக்கலாம்.

1 . பரிபூரணமான விளக்கம்
2 . சஹிஹான கல்வி
3 . சாலிஹான அமல்கள் .

அதாவது , பரிபூரணமான விளக்கம் என்றால், நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் நேரடியாக பெற்ற விளக்கம். சஹிஹான கல்வி என்றால், எந்த விதமான கலப்படமும் இல்லாத , இட்டுகட்டப்பட்ட , பொய்யான , களங்கமான என்ற எந்தவிதமான மாசும் இல்லாத தூய்மையாக ஏழு வானத்தின் மேல் இருந்து நேரடியாக இறங்க்கப்பட்ட கல்வி.

எங்களுடைய எந்த கல்வியை எடுத்தாலும், அது அகீதாவாக இருந்தாலும் வரலாறாக இருந்தாலும், பிஃஹ் ஆக இருந்தாலும் பொய்யும், இட்டுக் கட்டப்பட்ட , களங்கமான செய்திகள் கலக்கப்பட்டு , உலமாக்களால் பிரித்து துப்பரவு செய்யப்பட வேண்டியவைகள்.

ஏனெனில், புத்தி ஜீவிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அநியாயக்காரர்களால் திரிக்கப்பட்டு , மாசுபடுத்தப்பட்டு, மனோ இச்சைகள் திணிக்கப்பட்டவைகள் அல்ல.

அதனால் தான் அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா காலத்துக்கு காலம் , சிறப்பான அறிஞ்சர்களை வெளியாக்குகிறான் என்று இமாம் இப்னு தைமியா அவர்கள் மஜ்மூ பதாவாவில் குறிப்பிடுகிறார்கள். எந்த வழிகேடர் , எந்த அநியாயக்காரன் இந்த மார்க்கத்தில் எதனை புகுத்தினாலும் அதனை துப்பரவு செய்ய காலத்துக்கு காலம் அல்லாஹ் சிறப்பான உலமாக்களை அனுப்பிக்கொண்டு இருக்கிறான்.

சாலிஹான அமல் என்றால் அவர்களுடைய அத்துணை நடவடிக்கைகளும் சாலிஹானதாக தான் இருந்தது. அதனால் தான் அல்லாஹ் அவர்களை ஏழு வானத்தில் இருந்து ரலியல்லாஹு அன்ஹு வரலு அன்ஹு என்று புகழ்ந்து பாராட்டி விட்டான்.

எனவேதான் , இந்த சிறப்பான மூன்று பண்புகளை அந்த அருமை சஹாபாக்கள் கொண்டதனால்தான் , அவர்களிடம் இருந்து நாம் கல்வியை, விளக்கத்தை பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்று இமாம் இப்னு கஸீர் ரஹீமஹுல்லாஹ் அவர்கள், தப்ஸீர் இப்னு கஸீர் நூலில் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

இது போன்று ஏனைய இமாம்களும் தங்களுடைய நூற்களில் அருமை சஹாபாக்களை விளக்கத்தில் தான் அல்குர் ஆனையும் சுன்னாவையும் விளங்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள்.

இமாம் முஸ்லிம் ரஹீமஹுல்லாஹ் அவர்களும் தங்களுடைய ஸஹிஹ் முஸ்லிம் கிரந்தத்தின் முன்னுரையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்கள்.

எவன் சலபுஸ் சாலிஹீன்களை திட்டுகிரானோ அவனிடம் கல்வி பெறவேண்டாம் என்று எச்சரிக்கிறார்கள்.

ஏனெனில், சலபுஸ் சாலிஹின்களில் முதன்மையானவர்கள் அருமை சஹாபாக்கள் ஆவார்கள். அவர்களை திட்டுபவனிடம் இருந்து
கல்வி பெறுவதை , இமாம் முஸ்லிம் அவர்கள் தடை செய்கிறார்கள்.

இதே போன்று, சஹீஹுள் புகாரிக்கு விளக்கம் எழுதிய இமாம் இப்னு ஹஜர் அவர்கள், பத்ஹுள் பாரியின் கடைசி பாகத்தில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்கள். அதாவது, அவர்கள் விளக்கமாக எழுதியவைகள் அனைத்தும் சஹாபா விளக்கத்தில் இருந்து பெறப்பட்டவைகள் என்று.

இதே போன்று , முஅத்தா மாலிக் நூலை எடுத்துக் கொண்டால், இமாம் மாலிக் அவர்களும் சஹாபா விளக்கத்தை அடிப்படையில் தான் கிதாபையே தொகுத்துள்ளார்கள்.

மேலும் அவர்கள் கூறினார்கள், அதாவது இந்த முஸ்லிம் உம்மத் சீர் பெற வேண்டுமெனில், அந்த சஹாபா சமூகம் சென்ற பாதையில் சென்றால் தான் சீர் பெற முடியும் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்கள்.

அதே போன்று இமாம் அஹ்மத் இப்னு ஹன்பல் ரஹீமஹுல்லாஹ் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்கள் . அதாவது, எங்களிடம் சுன்னா என்பது , அதாவது அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ் உலமாக்களிடம் சுன்னாஹ் என்பது , நபியும் சஹாபாக்களும் எதில் இருந்தார்களோ அது தான் என்பதாக.

இவ்வாறு, அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ் உலமாக்களின் எந்த நூலை எடுத்தாலும் சஹாபா விளக்கம் அடிப்படையில் எழுதப்படாத ஒரு நூலை காண முடியாது. அவர்களின் அனைத்து நூல்களும் சஹாபா விளக்கத்தை அடிப்படையில் தான் எழுதப்பட்டு உள்ளன.

எனவே, கைசேதமான, துர்பாக்கியம் தான் இந்த தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கூட்டங்கள் சஹாபா விளக்கத்தை தவிர்ந்துக் கொண்டு
தவ்ஹீத் பேச வந்து விட்டார்கள். எனவே, இவர்கள் வழிகேடர்கள் அன்றி வேறில்லை.

எனவே, பொது மக்களின் கடமையாகிறது , இந்த மார்க்கத்தை சஹாபா விளக்கத்தில் தந்தால் எடுத்துக் கொள்வது ஆகும்.

இதனை , இமாம் பர்பஹாரி ரஹீமஹுல்லா பின்வருமாறு சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள்.

உங்களுடைய காலத்தில் ஒரு மனிதர் ஒரு விடயத்தை சொன்னால் , அதனை எடுத்தது நடப்பதில் அவசரப்பட்டு விடாதீர்கள். அதனை நல்ல முறையில் சீர்தூக்கி பாருங்கள. நல்ல முறையில் கவனித்து பாருங்கள் .

இந்த விடயத்தை சஹாபாக்கள் இப்படிதான் சொன்னார்களா என்று பாருங்கள் . அஹ்லுஸ் சுன்னாஹ் உலமாக்கள் ஏதும் சொல்லி இருக்கிறார்களா என்று பாருங்கள் .

சஹாபாக்கள் அந்த விடயத்தை பேசவில்லை என்றால் , சலபுஸ் சாளிஹீன்கள் அந்த விடயத்தில் பேச வில்லை என்றால் , அதனை விட்டும் ஒதுங்கி விடுங்கள்.

இதனை 8 வது குறிப்பாக ஸரஹ் சுன்னாஹ் என்ற நூலில் குறிப்பிடுகின்றார்கள். எனவே, அல்குர் ஆனையும் சுன்னாவையும் சஹாபா விளக்கத்தில் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். இந்த வழிகேடர்களையும் இந்த வழிகேடான கூட்டங்களையும் விட்டு ஒதுங்கி இருங்கள்.

ஷேக் அபு அப்துல்லா அஷ்ரப் அலி அவர்களின் ஜும்ஆ குத்பாவின் எழுத்து வடிவம்.

source:http://tamilsalafi.edicypages.com/shaapaa-villkkmum-atnnn-avciymum/chaapaakkll-vllli-cennnrraal-npi-vllliyaakum-pirr-vllli-cennnrraal-vlllikeettaakum

கரண்டைக் கால் மூடுவதும் பி. ஜே. கும்பல் நரக விளிம்புக்கு அனுமதியும்


பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் வஸ் ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலன் நபிய் அமா பஃத்

p.j. gang article

கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை அணிவது தான் தடுக்கப்பட்டது, கரண்டைக் காலை மூடி ஆடை அணிவது கூடும் என்று ஒரு பத்வாவை பி. ஜே. கும்பல் வெளியிட்டு உள்ளது. அதாவது , கரண்டை கால் வரை என்று சொல்லும் எல்லை , கரண்டைகாலையும் சேர்த்து உள்ளடக்குகிறது என்று ஒரு குருட்டு வாதத்தை வைத்துள்ளது.

சரி, இவர்கள் அடிப்படையில் இவர்கள் வாதத்தை பார்ப்போம். கரண்டை வரை என்று கூறி நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அதற்கு கீழ் செல்லும் ஆடைக்கு , நரகம் என்று எச்சரிக்கை செய்யும் பொது, கரண்டையை மூடி ஆடை அணிந்தால் தவறில்லை என்று எந்த பேணுதலான முஸ்லிமும் சொல்வானா ? கரண்டையை மூடி அணிந்தால் அது, கரண்டைக்கு கீழ் செல்ல வில்லை என்று எந்த புத்தியுள்ளவனும் சொல்வானா ? எல்லைக் கோட்டை தாண்டினால் நரகம் எனும் பொது, அந்த எல்லையை பிரிக்கும் கோட்டை எடுத்துக் கொண்டு நான் கோட்டில் நின்றேன் எல்லையை தாண்ட வில்லை என்றால் சரியா ? நரகம் என்பது அந்தளவு சிறிய விடயமா ? நரகம் என்பது கேலிக் கூத்தா ? அல்லாஹ் தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.

கரண்டை விட்டு மேலாக ஆடை அணிந்து , அந்த ஆடை கரண்டைக்கு கீழ் விழுகிறது என்று கவலைப்பட்டு அபூ பக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடம் ஓடோடி வந்து விளக்கம் கேட்கிறார்கள், இவர்களோ, கரண்டையில் ஆடை அணியலாம் என்று பத்வா கொடுக்கிறார்கள். என்ன உலகமடா ? அல்லாஹ்வின் அச்சம் இவ்வளவு தானா ? நரகத்தில்இருந்து பாதுகாப்பு எடுக்கும் விதம் இது தானா ? நல்ல பி. ஜே. கும்பல்.

நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கெண்டைக்கால்மத்திய பகுதியில் அணியும் படி ஏவினார்கள். , அதாவது, கரண்டைக் காலில் இருந்து கூடுதலான தூரத்தை சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள் . இந்த பி. ஜே. கும்பலோ , கரண்டையை மூடி அணிந்தால் அனுமதி என்று சொல்லுகிறது. நரகத்தின் வாடை கூட படக்கூடாது என்று , நரகத்தின் விளிம்புக்கு கூட செல்லக் கூடாது என்று தான் ஒரு முஸ்லிம் விரும்புவானே தவிர , அந்த நரக விளிம்பில் இருப்பதை விரும்ப மாட்டான் ? இவ்வாறு நரகத்தின் விளிம்பில் இருப்பதற்கு அனுமதி பத்வா கொடுக்கும் பி. ஜே. கும்பல் அறிவை என்ன வென்று தான் சொல்வது ?

போதாக் குறைக்கு கரண்டைக்கு மேல் என்று வரும் ரிவாயத்துகளை கூட ,
அது ஏனைய அறிவிப்பாளர்களின் , கரண்டை வரை என்பதற்கு மாற்றமாக இருக்கிறது என்று தட்டிக் கழித்து , நரக விளிம்பை தேர்ந்து பத்வா கொடுக்கிறது , இந்த பி. ஜே. கும்பல்.

இந்த தட்டிக் கழிப்புக்கு , எந்த ஒரு ஹதீஸ் கலை இமாம்களின் தீர்ப்பும் முன்வைக்கப்படவில்லை. மாற்றமாக ஹதீஸ் கலை பொது விதியை இவர்கள் பிரயோகித்து , இது ஏனையோருக்கு மாற்றம் என்று தீர்ப்பு கூறுகிறார்கள். இந்த ஹதீஸ்களை ஏனைய இமாம்கள் யாரும் முரணாக கண்டதாக நாம் அறியோம் , இந்த பி. ஜே. கும்பலை தவிர.

இந்த பி. ஜே. கும்பலோ ஹதீஸ் கலையின் ஒரு அறிவிப்பாளரின் வரலாறை சரி முழுமையாக சொல்லத் தெரியுமோ என்பது அல்லாஹ் தான் அறிந்தவன்.

ஆம், இது என்ன உண்மையான நரகமா ? ஆடை தானே என்று இந்த பி. ஜே. கும்பல் விளக்கம் சொன்னாலும் ஆச்சரியம் இல்லை. ஏனெனில், இந்துக் கோயிலுக்கும் ஆதரவாக உரிமை போராட்டம் நடத்துவோம் என்று பச்சை ஷிர்க்கை பச்சையாக சொல்லும் இந்த கும்பல்குக்கு , இது என்ன பெரிய விடயமா ?

சரி, இவர்கள் பத்வாப் படி, இவர்களது தாயிக்கள் சரி கரண்டையை மூடி அணிகிறார்களா ? என்றால் இல்லை. இலங்கையை சேர்ந்த இவர்களது ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தலைவர் தொடக்கம் பிரச்சாரகர் வரை பூமி வரை தேய தேய ஆடை அணிவதை தான் காணக் கூடியதாக இருக்கிறது . இந்த லிங்கை சொடுக்கி காணலாம்.

http://sltjweb.com/wp-content/uploads/2011/04/DSC02451-300x225.jpg
http://sltjweb.com/wp-content/uploads/2011/05/Photo01121-300x225.jpg
http://sltjweb.com/wp-content/uploads/2011/05/Photo0113-300x225.jpg

இன்னும் , இவர்கள் அணியும் டவுசரே , அவ்ரத்தை சரியாக மறைபதில்லை. எனவே, வெட்கம் இல்லாத இவர்கள் , இதுவும் சொல்வார்கள், இதற்கு மேலேயும் சொல்வார்கள். அல்லாஹ் தான் ஹிதாயத்தை கொடுக்க வேண்டும். அல்லாஹ் தான் மிக அறிந்தவன்.

புதன், 11 ஜனவரி, 2012

நபி மொழிகளின் சஹி தன்மையின் உண்மைகளும் , பி. ஜே. கும்பலின் மட்ட மடத்தனங்களும்


பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்,

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹுமதுல்லாஹி வ பரகாத்தஹு

அறிவிப்பாளர் சஹியாக அமைந்த ஹதீஸ்கள் அல் குர் ஆன் வசனங்களுக்கு
முரண்படுமா ? என்ற தலைப்பில் விவாதிக்க தயாரா என்று ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத்
ஜமாஅத் தனது குப்ரான கொள்கையை பற்றி விவாதிக்க ஒரு
அறைகூவலை அர்ஹாம் என்பவரை நோக்கி விடுத்துள்ளது.


இந்த ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இன் குப்ரான அறைகூவலை எப்படி என்று
பார்ப்போம். அறிவிப்பாளர் வரிசை சஹியாக அமைந்து உள்ளது என்றால், குறிப்பிட்ட வார்த்தை / விடயம் நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிவிட்டார்கள், செய்து விட்டார்கள் என்பது உறுதியாகி விட்டது. இதன் மறு பெயர் தான் அறிவிப்பாளர் வரிசை சஹியாக அமைந்து உள்ளது என்பது.


நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உறுதியாக சொல்லி விட்டார்கள் என்றால் அது வஹி யாகி விடும். ஏனெனில், அவர் வஹியன்றி வேறெதையும் பேச மாட்டார் என்ற கருத்தில் அல் குர் ஆன் வசனம் உள்ளது. அறிவிப்பாளர் வரிசை சஹியாக அமைந்து உள்ளது என்றால், ஸுன்னா என்ற
வஹி உறுதியாகி விட்டது என்றுத் தான் அர்த்தம்.


இவ்வாறு, நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் / செய்து விட்டார்கள் என்ற செய்தி உறுதியான பின்னர் , அதன் வெளிரங்கமான கருத்து / விடயம் , எமது சிந்தனைக்கு முரண்
படுவது போன்று தெரிவதால், அல்லது, இன்னோர் அல் குர் ஆன் வசனத்துக்கு , அல்லது இன்னொரு நபி மொழிக்கு முரணாக இருப்பது போல் தோன்றினால் , அதனை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று தான் இந்த பி. ஜே. கும்பல் சொல்கிறார்கள்.


இதனை இன்னொரு வடிவத்தில் , பார்ப்போம். சில செய்திகள் , அல் குர் ஆனுக்கு அல்லது இன்னொரு நபி மொழிக்கு முரண் இல்லாத வகையில் , இன்னும் எமது சிந்தனைக்கு, அறிவியல் தத்துவங்களுக்கு முரண் இல்லாமல் , கருத்து சரியாக அமைந்து இருந்தாலும் அறிவிப்பாளர் தொடர் குறைவுள்ளதாக ,
அதாவது நம்பகமானவர்களால் அறிவிக்கப்படவில்லை, நபி சொன்னதாக / செய்ததாக உறுதி செய்யப்பட வில்லை என்றால் , அந்த செய்தி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.

ஏனெனில், எமது சிந்தனைக்கு சரியாக இருப்பதால் , அது நபி மொழியாக ஆகாது. ஏனெனில், நபி மொழி என்பது , நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி
வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று நிருபிக்கப்பட வேண்டும். அதன் வழி முறை தான், அறிவிப்பாளர் வரிசை சஹியாக அமைந்து இருக்க வேண்டும்.


எனவே, அறிவிப்பாளர் வரிசை சஹியாக அமைந்து விட்டால், அது நபி சொன்னதாக நிருபிக்கப்பட்டு விட்டது. நபி சொல்லி விட்டால் , எனது சிந்தனைக்கு பட வில்லை என்று ஒதுக்க முடியுமா ? அல்லது , எனது பார்வைக்கு அல்லது சிந்தனைக்கு இன்னொரு நபி மொழியுடன் மோதுவது போன்று தெரிவதால் நிராகரிக்க முடியுமா ?


அதாவது, இதன் கருத்து என்ன வென்றால், நபி மொழியாக இருந்தாலும் அது எனது சிந்தனைக்கு , எனது பார்வைக்கு முரண் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்ல வருகிறார்கள்.

இப்படி, ஒவ்வொரு ஜமாஅத் உம் தம்முடைய சிந்தனைக்கு , பார்வைக்கு நபி மொழி முரண் படுவதால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என்று சொன்னால் , எத்தனை நபி மொழிகள் தான் மிஞ்சப்போகிறது ?


எனவே, நபி மொழி என்ற வரைவிலக்கணமே மாறி விடும். அதாவது நபி சொன்னார்கள் என்பதை , அறிவிப்பாளர் சஹியாக அமைந்தால் தான் அது நபி மொழி எணப்படும்.

இவர்கள் அடிப்படையில் , பார்த்தால், நபி இவர்களது சிந்தனைக்கு, இவர்கள் பார்க்கும் கோணத்தில் , சொல்லவில்லை என்றால், அது நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னாலும் அது நபி மொழி இல்லை என்று நிராகரித்து விடுவார்கள்.

நபி மொழி என்று நிருபிக்கப்பட்டாலும் அது இவர்களுக்கு முரணாக தெரிவதால் , அது நபி மொழியாக இருக்காது என்று சொல்வது , இறை நிராகரிப்பு அன்றி
வேறில்லை. நபி சொன்னார்கள் என்ற பின் , எனக்கு முரணாக தெரிவதால் , நிராகரித்தால் அது தெளிவான குப்ராகும். அல்லாஹ்வின் வஹியை நிராகரிப்பதாகும்.


இதனை, மேலும், தெளிவு படுத்துவது என்றால்,

தஜ்ஜாலின் வருகையை பற்றி வரக்கூடிய நபி மொழியை மௌதூதி தனது புத்திக்கு , தான் கண்ட வரலாற்று அனுபவத்தில் இல்லை என்ற படியால் மறுக்கிறார்.

ஆனால், பி. ஜே கும்பல் மௌதூதி தஜ்ஜாலின் வருகையை மறுக்கிறார், ஆதாரப் பூர்வமான ஹதீஸை மறுக்கிறார் என்று ஜமாத்தே இஸ்லாமியையும் , அதன் ஸ்தாபகரையும் விமர்சித்து வருகிறது.


தஜ்ஜாலின் வருகையை பற்றி வரக்கூடிய நபி மொழி ஆதாரப்பூர்வமானதாக இருந்தாலும், தனது சிந்தனைக்கு பட வில்லை என்று தான் மௌதூதி மறுக்கிறார். மௌதூதியின் சிந்தனைக்கு படாதது பி. ஜே. கும்பலின்
சிந்தனைக்கு சரியாக பட்டு விட்டது.

எனவே, பி. ஜே. கும்பல் சரி காணுகிறது, மௌதூதி கும்பல் நபி மொழியை
நிராகரிக்கிறது.

எனவே, தான் நாம், கூறுகிறோம், ஒவ்வொரு மனிதரின் சிந்தனையும் , தத்துவங்களும், மனித கண்டு பிடிப்புகளும் நபி மொழியை ஏற்றுக் கொள்ளவும் நிராகரிக்கவும் செய்யும் அளவுகோல் அல்ல.


நபி மொழி என்று முடிவு செய்வது , அறிவிப்பாளர் வரிசை சஹியாக அமைந்து விட்டால் மட்டுமே.

மேலும், இந்த ஹதீஸ் கலை கல்வியை முறையாக கற்ற இமாம்கள், முரண்பாடாக போன்று தெரியும் நபி மொழிகளை முரண்பாடில்லாமல் எப்படி விளங்குவது என்று பல பாகங்களில் கிதாபுகளை எழுதி வைத்து உள்ளார்கள். இப்படி தெளிவாக விடயங்கள் இருந்தும், நபி மொழிகளை தான் தோன்றி தனமாக தனக்கு முரண்படுகிறது என்று நிராகரிக்கும் இந்த கும்பல்கள் செய்வது குப்ர் அன்றி வேறில்லை.


இதில், இன்னும் வேடிக்கையான விடயம் தான், இமாம் இப்னு தைமியா , இப்னு ஹஜர் போன்ற ஹதீஸ் மேதைகளே , இப்படி முரண்பாடக தோன்றினால் நபி மொழிகளை நிராகரிக்கும் விதிகளை கூறியுள்ளார்கள் என்று ,

அந்த இமாம்கள் , அறிவிப்பாளர் வரிசை குறைபாடாக அமைந்த நபி மொழிகளின் முரண்பாடான கருத்து பற்றி கூறியவைகளை இவர்கள் சுட்டிக் காட்டி,

இதோ இந்த இமாம்களும் சிந்தனைக்கு முரண்பாடாக தோன்றினால் நிராகரித்து உள்ளார்கள் என்று அந்த இமாம்கள் மீது வீண் பழி சுமத்து கின்றார்கள்.


எனவே, நாம் இவர்களிடம் கேட்பது என்ன வென்றால் , இந்த விதிகளை சொன்ன அந்த இமாம்கள் , இந்த பி. ஜே. கும்பல் சுட்டிக் காட்டும் ஹதீஸ்களை ஏன் மறுக்கவில்லை ?

விதிகளை சொல்லிவிட்டு, ஹதீஸ்களை மறுக்காமல் சென்று விட்டார்களா ? ஹதீஸ்கலையின் மாமேதைகள் என்று இந்த உம்மத்தால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட புகாரி , முஸ்லிம் போன்றவர்கள் இந்த விதிகளை தெரியாமல் தான் இருந்தார்களா ?

ஹதீஸ்களை எப்படி ஸஹிஹ் , லயீப் பிரிப்பது என்று அந்த இமாம்கள் இட்ட நிபந்தனைகளில் , இந்த பி. ஜே. கும்பல் சொல்லும் நிபந்தனைகள் இல்லையா ?

அப்படி என்றால், நான் எங்குமே முறையாக படிக்க வில்லை என்று சொல்லும் பி. ஜே. சுயமாக இட்ட நிபந்தனைகள் தான் இவைகளா ? ஹதீஸ் கலையின்
அடிப்படை நூல் என்று போற்றப்படும், இமாம் ஷாபியிடம் பி. ஜே. கும்பலின் நிபந்தனைகள் இருக்க வில்லையா ?

இந்த பி. ஜே. கும்பலின் நிபந்தனையின் அடிப்படையில் இமாம் ஷாபி , ஹனபி , மாலிகி , ஹம்பலி இமாம்கள் எத்தனை நபி மொழிகளை நிராகரித்து உள்ளார்கள். அந்த இமாம்கள் இவர்கள் இட்ட நிபந்தனையின் அடிப்படையில்
நிராகரித்த நபி மொழி களின் பட்டியலை தர முடியுமா ? அல்லது இவர்கள் நிராகரித்த ஹதீஸ்களை அந்த இமாம்களும் பதிந்து ஏற்றுக் கொண்டார்களா ?

இவர்கள் சொல்லுவார்களா ? பட்டியல் தருவார்களா ? காலை வாருவார்களா ?


இப்படி, பல தரப்பட்ட கேள்விகளுக்கு விடைகள் இல்லை. மேலும், இவர்களுக்கு முன்னர், இவர்கள் சொல்லும் ஹதீஸ்களை மறுத்தவர்கள், வழிகெட்டவர்கள் என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர்கள் அன்றி வேறில்லை.

இவர்களால் முடிந்தால், இவர்கள் மறுக்கும் ஹதீஸ்களை எந்த எந்த இமாம்கள் மறுத்தார்கள் என்று சொல்லட்டும். அப்போது புரிந்து விடும் இவர்கள் எந்த வழேகேடர்களின் பின்னால் இருக்கிறார்கள் என்பது.


ஆமாம், கோயிலுக்கும் உரிமை போராட்டம் நடத்துவேன் என்று பச்சை குப்ரை பச்சையாக சொல்லும் இவர்கள், நபி மொழி யை மறுத்து , சுன்னாக்களை நையாண்டி செய்வதில் ஏதும் ஆச்சரியம் இருக்கிறதா ? அல்லாஹ் தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.

source:(IndianMuslimDynasty (facebook))

செவ்வாய், 10 ஜனவரி, 2012

அல்லாஹ் கீழ் வானத்துக்கு வருவதும் பி. ஜெ. கும்பல் அதனை மறுப்பதும்


“அல்லாஹ் ஒவ்வொரு இரவும் கீழ் வானத்திற்கு இறங்கி இரவில் மூன்றில் ஒரு பகுதி இருக்கும் போது, “என்னிடம் யாரேனும் பிரார்த்தித்தால் அதை நான் அங்கீகரிக்கின்றேன். யாரேனும் என்னிடம் கேட்டால் அவருக்கு நான் கொடுக்கின்றேன். யாரேனும் என்னிடம் பாவமன்னிப்பு கோரினால் அவரை நான் மன்னிக்கின்றேன்” என்று கூறுவான். அறிவிப்பவர் : அபூஹுரைரா ரலியல்லாஹு அன்ஹு நூல் : புகாரி

இறங்கி வருதல் என்பதற்கு அருள் என்று அர்த்தம் கொடுப்பது , தெளிவான வழிகேடாகும். ஏனெனில் ஹதீஸில் இறங்குதல் என்ற வாசகம் , சொல் இருக்க அந்த சொல்லை மாற்றி அருள் என்று சொல்வது தெளிவான தனது சுய விளக்கமே அன்றி வேறில்லை. ரஹ்மத் , நிஹ்மத் என்ற வார்த்தைகள் தெரியாதவர்களா நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். ?

மேலும், அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா அவனுக்கு தக்கவாறு இறங்குகிறான். ஏனெனில் அவன் படைப்பாளன். படைப்புகள் தான் ஒன்று செய்தால் ஒன்று இல்லை என்று ஆகிவிடும். படைப்புகள் தான் கீழே வந்தால் மேலே இல்லை. அல்லாஹ் அப்படி இல்லை. உதாரணமாக , அல்லாஹ் கேட்கிறான். படைப்பினங்களும் கேட்கின்றன. படைப்பினங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அலைவரிசையை தான் கேட்க முடியும். அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா எல்லா விடயங்களையும், எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா எல்லைகளுக்கு அப்பாலும் , படைபினங்கள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் அழைப்பதையும் கேட்க கூடியவன். இவ்வாறு அவனது தன்மை , ஸிபத் ஒப்பு உவமையில்லாதது . இவ்வாறு அல்லாஹ்வுடைய எல்லா பெயர்களும் பண்புகளும் அழகானதும் சிறப்பானதும் தன்னிகரில்லாததும் ஆகும்.

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
அவனைப் போன்று எந்த ஒன்றும் இல்லை. அவன் யாவற்றையும் கேற்கக் கூடயவனும், பார்க்கக் கூடியவனுமாக இருக்கின்றான். (ஸுரத்து ஸூரா – 11)

இது இவ்வாறு இருக்க , நாம் அல்குர் ஆன் ஸுன்னா மட்டும் தான் பின்பற்றுவோம் , யாருடைய விளக்கமும் சொல்ல மாட்டோம் , எடுக்க மாட்டோம் என்று கதறும் கும்பல்கள் இந்த ஹதீசுக்கு எப்படி ரஹ்மத் என்ற அவர்களது விளக்கத்தை கொடுப்பார்கள். ஹதீஸில் நேரடியாக இறங்குதல் என்று இருக்கு இவர்கள் எப்படி இறங்குதல் இல்லை என்று மறுப்பார்கள். நீ ஹதீஸில் உள்ளதை மட்டும் சொல்பவனாக இருந்தால் ஏன் அல்லாஹ்வின் ஸிபத்தை மறுக்கிறாய் ? ஹதீஸில் உள்ளதை சொல்லு.

இங்கு தான் இவர்களது பித்தலாட்டங்கள் வெளியாகிறது. அல்குர் ஆன் ஸுன்னா என்று கதறுவது பொய் ஆகும். கேட்டால், அல்லாஹ்வின் வார்த்தையை பாதுகாக்க தான் , அதாவது அவன் அர்ஷில் இருக்கிறான் என்பதை பாதுகாக்க தான் இப்படி இறங்குதல் என்ற நபி மொழியை திரித்து அருள் என்று கூறுகிறோம் என்றும் சொல்லுவார்கள். நபி மொழியை தன் தேவை மாதிரி திரிக்கிறேன் என்று வெட்கம் இல்லாமல் சொல்வானா ? அல்லாஹ்வின் வசனத்துக்கு இவர்கள் பாதுகாப்பு கொடுக்க வந்துவிட்டார்கள். அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்திற்கு எனது சஹாபாக்கள் பாதுக்காப்பு என்று நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி இருக்க அந்த அருமை சஹாபாக்களை திட்டி தீர்த்து விட்டு , இவர்கள் வந்து விட்டார்கள் அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்திற்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க.

அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தை பாதுகாக்க என்று தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட சமுதாயம் இந்த
ஹதீஸை அறிவித்து விட்டு இறங்குதல் என்பதை பற்றி எந்த விளக்கமும்
சொல்லவில்லை. ஏனெனில், அவர்கள் அல்லாஹ்வை சரியான முறையில் விளங்கி
ஈமான் கொண்டிருந்தார்கள். அதானால் தான் அந்த அருமை சஹாபாக்களை போன்று ஈமான்
கொள்ளவில்லை என்றால் பிளவில் தான் என்று அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா கூறிவிட்டான்.

அகிலாத்தாருக்கு அருள் புரியக்கூடியவனின் பண்புகளில் எவை அல்குர்ஆனில் வந்திருக்கின்றதோ, அல்லது முஸ்தபா (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸ்ஸல்லம்) அவர்களிடம் இருந்து ஸஹிஹானதாகக் காணப்பட்டதோ அவை ஒவ்வொன்றையும் ஈமான் கொள்வது வாஜிபாகும். அதனை கீழ்ப்படிவுடனும்,ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையுடனும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

அவன் தன்னை அவனது மகத்தான வேதத்தில் வர்ணித்ததைக் கொண்டு கண்ணியமிக்க நபியின் நாவாலும் வர்ணித்ததைக் கொண்டு வர்ணிக்கப்பட்டவன்.(ஸுரா தாஹா 11).

அவனது பெயர்களையும் பண்புகளையும் மறுத்தல், விளக்கமளித்தல், ஒப்புவித்தல், உவமைப்படுத்தல் போன்றவைகள் மூலம் புறக்கணிப்பதை விட்டுவிடுதல். அதன் கருத்தை புறக்கணிப்பதை விட்டுவிடுவதும் கடமையாகும்.

அல்லாஹ்வை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் .... வழி கெட்ட முஹ்தஸிலா கொள்கையை பரப்பும் பிஜே வழியில் இருந்து பிரிந்து உன்மையான அஹ்லுஸ் சுன்னா வல் ஜாமாவாகியா....சஹாபாக்கள், தாபியின்கள் மேலும் இமாம்கள் சென்ற பாதாயில் சென்று வெற்றி பெருவோம் . இன்ஷா அல்லாஹ்...

அழகிய பெயரும் உயர்ந்த பண்பும் அதில் கையாளக் கூடாத நான்கு வழிமுறைகளும்ஏகத்துவத்துடன் இருக்கும் ஒரு முஃமின் அல்லாஹ்வின் அனைத்துப் பண்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்பவனாக இருப்பான். அப்பண்புகள் எவ்வாறு அல்லாஹ்வின் மகத்துவத்திற்கும் மாட்சிமைக்கும் அமைய அவனுக்கென்று தனித்துவமானதாக இருக்கின்றதோ அவ்வாறே அந்த முஃமின் ஏற்று அதனை உறுதிப்படுத்துவான்.

சுத்தமான ஈமான் என்பது, அல்லாஹ்வின் பெயர் பண்பு விடயத்தில் " மறுக்கும்" போக்கிலிருந்தும் , முரண்பட்டுப் போவதிருந்தும், கேள்விகளை எழுப்புவதிலிருந்தும் , இன்னுமொன்றுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதிலிருந்தும் தவிர்ந்து கொண்டதாகும்.

எனவே அல்லாஹ்வின் பெயர் பண்பு விடயத்தில் அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் உறுதிப்படுத்திக் காட்டியவற்றை நாமும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

1)தஃதீல், தஹ்ரீப், தகீப், தம்ஸீல் ஆகியவை அல்லாஹ்வின் பெயர் பண்பு விடயத்தில் கையாளக்கூடாத வழிகெட்ட வழிமுறையாகும்.

2)தஃதீல் (மறுப்பது) என்பது அல்லாஹ்வின் வேதத்திலும் நபிகளாரின் சுன்னாவிலும் வந்திருக்கும் அல்லாஹ்வின் பெயர் பண்புகளின் சத்தியமான நேரடி கருத்தை மறுப்பதாகும்.

3)அல்லாஹ்வின் பெயர் பண்பு விடயத்தில் தஹ்ரீப் (மாற்றுக் கருத்துக் கொடுப்பது) என்றால் குர்ஆனிலும் சுன்னாவிலும் வந்திருக்கும் அல்லாஹ்வின் பெயர்களுக்கும் பண்புகளுக்கும் உள்ளரங்கமான விளக்கங்களைக் கொடுத்து , அந்த பெயர்களின் பண்புகளின் கருத்தை அதற்குத் தகுதியற்ற கருத்தாக இருந்தாலும் அந்தக் கருத்தை அந்த பெயர் பண்புகளுக்கு விளக்கமாக நுழைத்து இன்னொரு கருத்தின் பால் திசைதிருப்பிவிடுவதாகும்.

4)தகீப் என்பது அல்லாஹ்வின் பண்புகள் விடயத்தில் ஆராய்ந்து பார்த்து இந்தப் பண்புகள் அல்லாஹ்வுக்கு எவ்வாறு இருக்க முடியுமென்று கேள்வியை எழுப்புவதாகும்.
தம்ஸீல் என்பது அல்லாஹ்வின் பண்புகளை படைப்புகளின் பண்போடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்து விளக்கம் கொடுப்பதாகும்.

யார் அல்லாஹ்வின் பண்புகளில் ஒன்றையோ அதில் சிலவற்றையோ மறுப்பதற்கு முனைந்து விட்டாரோ அவர் நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் பண்புகள் விடயத்தில் " தஃதீல்" (மறுத்தல்) என்ற வழிகெட்ட வழிமுறையைக் கையாண்டுவிட்டார்.

தஃதீலைக் கையாண்டு அவர் மறுப்பதற்கு காரணம் " தஹ்ரீப் " (மாற்றுக் கருத்துக் கொடுத்தல் ) என்ற வழிமுறையையும் அவர் கையாண்டதாலாகும்.

அதே போன்று அவர், அப்பண்புகள் விடயத்தில் ,அது அல்லாஹ்வுக்கு எப்படி இருக்க முடியுமென்று கேள்வி எழுப்பி, அப்பண்புகளை படைப்புகளின் பண்புகளோடு ஒப்பாக்கி எடுத்துவிட்டாரென்றால்,

நிச்சயமாக அவர் " தகீப் " எனப்படும் கேள்வி கேட்கும் வழிமுறையையும் " தம்ஸீல் " எனப்படும் படைப்புகளோடு உவமானம் கூறும் வழிமுறையையும் கையாண்டுவிட்டார்.

எடுத்துக் காட்டிய அம்சங்களில் நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் , அல்லாஹ்வின் பெயர் மற்றும் பண்பு விடயத்தில் நாம் தஃதீல் தஹ்ரீப் தகீப் தம்ஸீல் ஆகியவற்றைக் கையாளாமல் விளங்குவதில்தான் உண்மையாக அல்லாஹ்வை நம்புவதன் வழிமுறையே அமைந்திருக்கிறது.

யாரெல்லாம் இந்த அடிப்படையில் அல்லாஹ்வின் பெயர் பண்புகளை விளங்குவார்களோ அத்தகையவர்கள்தான் குர்ஆன் சுன்னா காட்டும் நேர்வழியை அடைந்தவர்களாக இருப்பார்கள்.

யார் இதற்கு மாற்றமாக விளங்குவார்களோ அத்தகையவர்கள் இஸ்திகாமத் எனும் உறுதியுடன் குர்ஆனையும் சுன்னாவையும் பின்பற்றுவதற்கு சாத்தியமற்றவர்களாக இருப்பார்கள்.

“ கல்வியில் ஆழ்ந்த அறிவுள்ளவர்கள் அதனைக்கொண்டும் நாங்கள் ஈமான் கொண்டோம்.
ஒவ்வொன்றும் எங்கள் இரட்சகனிடமிருந்தே ஆகும் எனக் கூறுவார்கள். (ஸுரா ஆலஇம்ரான் - 07)

திங்கள், 9 ஜனவரி, 2012

ஸஹாபாக்களை பின்பற்ற வேண்டுமா?அன்னனின் ஆய்வும் அதற்க்கான பதிலும்சஹாபாக்களை பின்பற்றுவதும் வழிகேடே என்ற தலைப்பில் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் TNTJ கொள்கைக்கு உட்பட்டது என்று சொல்லும் பி. ஜெ. கும்பல் ஒரு கட்டுரையை பிரசுரித்துள்ளார்கள்

ஸஹாபாக்களை பின்பற்றுவதும் வழிகேடே !

சஹாபாக்களை பின்பற்றுவதும் வழிகேடே என்ற தலைப்பில் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் TNTJ கொள்கைக்கு உட்பட்டது என்று சொல்லும் பி. ஜெ. கும்பல் ஒரு கட்டுரையை பிரசுரித்துள்ளார்கள்.

இன்னும் இந்த ஆய்வு கட்டுரை தொடரும் என்றும் சொல்லி இருக்கிறார்கள். நாம் இது வரை இவர்கள் சொன்ன விடயங்களில் உள்ளவற்றை பார்ப்போம்.

சஹாபாக்களை பின்பற்றுவதும் வழிகேடே என்று தலைப்பிட்டு இருக்கிறார்கள் இந்த பி. ஜெ. கும்பல்.

இந்த தலைப்பே ஒரு குப்ரான தலைப்பாகும். ஏனெனில், அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலாவும், அவனது தூதர் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்களை பின்பற்றுங்கள் என்று நேரடியாக கூறியுள்ளார்கள். அதன் பின்னரும், இந்த கும்பல் சஹாபாக்களை பின்பற்றுவதும் வழிகேடேஎன்று தலைப்பிட்டு சொல்ல்கிறது என்றால் ,

இது குப்ரான வார்த்தை அன்றி என்ன ? ஸுரா தவ்பா : 100 வது

வசனத்தில் அருமை சஹாபாக்களை பின்பற்றுமாறு நேரடியாக அல்லாஹ் சுபஹானஹுதாலா பின்வருமாறு கூறுகிறான்.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

இன்னும் முஹாஜிர்களிலும், அன்ஸார்களிலும், முதலாவதாக (ஈமான் கொள்வதில்) முந்திக்கொண்டவர்களும், அவர்களை நலவுடன் பின் தொடர்ந்தவர்களும் இருக்கின்றார்களே அவர்கள் மீது அல்லாஹ் திருப்தி அடைகிறான்; அவர்களும் அவனிடம் திருப்தியடைகின்றார்கள்; அன்றியும் அவர்களுக்காக, சுவனபதிகளைச் சித்தப்படுத்தியிருக்கின்றான், அவற்றின் கீழே ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும், அவர்கள் அங்கே என்றென்றும் தங்கியிருப்பார்கள் - இதுவே மகத்தான வெற்றியாகும்.


فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ


ஆகவே, நீங்கள் (ரசூளுல்லாவும் சஹாபாக்களும் ) ஈமான் கொள்வதைப்போல் அவர்களும் ஈமான் கொண்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் நேர்வழியை பெற்றுவிடுவார்கள்; ஆனால் அவர்கள் புறக்கணித்துவிட்டால் நிச்சயமாக அவர்கள் பிளவில்தான் இருக்கின்றனர். எனவே அவர்களி(ன் கெடுதல்களி)லிருந்து உம்மைக் காப்பாற்ற அல்லாஹ்வே போதுமானவன்; அவன் (யாவற்றையும்) செவியுறுவோனாகவும், (எல்லாம்) அறிந்தோனுமாகவும் இருக்கிறான். 2 :137

இவ்வாறு, ஈமான் கொள்வதற்கு நிபந்தனையாக வைக்கப்பட்ட சமுகத்தை , பின்பற்றுவது வழிகேடு என்று இந்த கும்பல் சொல்கிறது என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். எனக்கு பின் அபூ பக்கர், உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹும் அஜ்மயீன் அவர்களை பின்பற்றுங்கள் என்று நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன பின் , இவர்கள் வந்து விட்டார்கள், சஹாபாக்களை பின்பற்றுவது வழிகேடு என்று சொல்வதற்கு. அல்லாஹ்வு ரசூலும் நேரடியாக சொல்ல, இந்த பி. ஜெ. கும்பல் அது வழிகேடு என்று சொல்லி மறுக்கிறது இன்னும், அதனை பிரச்சாரமும் செய்கிறது.

இவர்கள் சலபி கொள்கையை வகைப்படுத்தும் முறையை முதலில் கவனிப்போம்.

முதல் வகை :

ஸஹாபாக்கள் சொல்வதும் மார்க்கத்தின் ஆதாரமாகும்,அவர்கள் சொல்வதை ஏற்று நடப்பது நமது கடமை.என்று வாதிடுபவர்கள்.

இரண்டாவது வகை :

ஸஹாபாக்களை பின்பற்றுவதென்றால் அவர்கள் எப்படி குர்ஆனையும் ஹதீஸையும் விளங்கினார்களோ அப்படியே நாமும் விளங்குவது,மார்க்கத்தின் சட்டம் ஒன்றை சொல்வதற்கு முன்னால் ஸஹாபாக்கள் குறிப்பிட்ட சட்டத்தை எப்படி விளங்கிக் கொண்டார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் என வாதிடுபவர்கள்.மொத்தத்தில் இந்த இரண்டு வகையான கருத்தைக் கொண்டவர்களும் வழிகேட்டில் தான் இருக்கிறார்கள்.

சஹாபாக்கள் சொல்வது தான் மார்க்கத்தின் ஆதாரமாகும் என்ற வகையினருக்கும், ஸஹாபாக்களை பின்பற்றுவதென்றால் அவர்கள் எப்படி குர்ஆனையும் ஹதீஸையும் விளங்கினார்களோ அப்படியே நாமும் விளங்குவது, என்று சொல்பவர்களை இன்னொரு வகையாக பிரித்திருக்கிறார்கள். மொத்தத்தில் இரண்டுமே ஒரு வகை தான். முதல் வகையினரும் சஹாபாக்கள் சொல்வதை ஆதாரமாக எடுக்கிறார்கள் , இரண்டாவது வகையினரும் சஹாபாக்கள் சொல்வதை தான் எடுக்கிறார்கள். சஹாபாக்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு சட்டத்தை எப்படி விளங்கி கொண்டார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் என்பதும் சஹாபாக்கள் சொல்வதும் மார்க்கத்தின் ஆதாரமாகும் என்று சொல்வதும் இரண்டுமே ஒரே விடயம் தான் , ஒரே கருத்து, வசனங்கள் மட்டுமே வித்தியாசமானவை. இரண்டாவது வகையினரும்
சஹாபாக்கள் விளங்கியவாறு விளங்கி , பார்த்து செய்ய வேண்டும் என்று கூறுவதே சஹாபாக்கள் சொல்வது மார்க்கத்தின் ஆதாரம் என்பது தான்.

அத்தோடு, அவ்வாறு கூறும் இரண்டு கூட்டத்தையும் பெயருடன் , விலாசத்துடன் அடையாள படுத்தி கூறினார்களா என்றால் , அதுவும் இல்லை. நாம் அறிந்தவரை சலபி கொள்கை சொல்பவர்கள் இப்படி பிரிந்து , இரண்டு வகையாக இல்லை. இல்லாத ஒன்றை , ஒரே கொள்கையை, இரண்டு வித்தியாசமான வசனங்களில் சொல்லி, இரண்டு வகை என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் இவர்களின் அறிவின் தரத்தை மக்களே புரிந்துக் கொள்ளுங்கள்.

ஆம் , சலபியின் பெயரில் பல இயக்க வாதிகள் இயங்குகிறார்கள். அந்த அனைத்து இயக்கவாதிகளையும் நாம் சமூகத்தில் அடையாளப்படுத்தி தான் வைத்திருக்கிறோம். அந்த இயக்க வாதிகளை சலபிகளுடன் இணைத்து பேசுவது இவர்கள் சலபி என்று சொல்பவர்கள் யார் என்று அறியாதவர்கள் என்பதின் அடையாளமே. இன்ஷா அல்லாஹ் இவர்களது ஆய்வு தொடர இருப்பதால் எதிர் வரும் கட்டுரைகளில் சொல்லுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்.
இவர்கள் வகை படுத்திய கூட்டத்தை அடியாளம் காட்டினால் தெரிந்து விடும் , இவர்கள் எப்படி ஒரு விடயத்தை இரண்டு விதமாக சொல்லி தனது அறியாத தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் என்று.

அடுத்தது, குர்ஆனையும்,ஹதீஸையும் பின்பற்றுபவர்களைப் பொருத்தவரையில் வாழ்க்கைக்கான வழி காட்டி அந்த இரண்டிலும் இருந்தால் போதும் அதைத் தவிர்த்து யார் எதைச் சொன்னாலும் அது நமக்கு தேவையற்றது. இப்போது ஸஹாபாக்களை பின்பற்ற முடியுமா?

பதில் >>

மேலே, இவர்கள் சொல்வதை சற்று நிதானமாக சிந்தித்தால் புரியும், இவர்கள் அருமை சஹாபாக்கள் மீது இட்டுக் கட்டும் பொய்யும், அல்லாஹ்வின் வார்த்தைகளை பரிகசிக்கும் தன்மைகளையும். அதாவது, இவர்கள் ஒன்றோ , சஹாபாக்கள் அல் குர் ஆன் சுன்னாவில் இல்லாதவைகளை சொல்லக் கூடியவர்கள் அல்லது சஹாபாக்களை விடவும் அல் குர் ஆன் சுன்னாவை திறமாக விளங்கி எம்மால் பின்பற்ற முடியும் என்று சொல்ல வருகிறார்கள்.

அதனால் தான் அல் குர் ஆன் சுன்னாவின் விளக்கங்களை சஹாபாக்களிடம் இருந்து பெறுவது , சஹாபாக்கள் எவ்வாறு மார்க்கத்தை விளங்கினார்கள், மார்க்க சட்டங்களை எவ்வாறு நடைமுறை செய்தார்கள் என்று கவனித்து பின்பற்றுவது வழிகேடு என்று சொல்கிறார்கள் .

இவ்வாறு ஒரு முஸ்லிம் சொல்ல முடியுமா ?

அருமை சஹாபாக்களை விடவும் மார்க்க விளக்கம் பெற்றவர்கள் இருக்க முடியுமா ? சஹாபாக்களை விடவும் மார்க்கத்தை புரிந்து விளங்கி பின்பற்றியவர்கள் ஒருவரை , ஒரு சமூகத்தை அடையாளம் காட்ட முடியுமா ? நபி அவர்களிடம் மார்க்கம் கற்றவர்களை விடவும் விளக்கம் பெற்றவர்கள் இந்த துன்யாவில் உண்டா ?

ஒரு ஆயத்தின் விளக்கம் சஹாபாக்கள் கூறுவது சரியானதா ? பொருத்தமானதா ? அல்லது பி ஜெ. சொல்வது சரியானதா போருத்தமானதா ? என்ன உளறுகிறார்கள் இவர்கள். இந்த ஆயத்தின் கருத்து இதுதான், இந்த ஹதீசீன் கருத்து இது தான் என்று யார் சொல்லவேண்டும் ? பி. ஜெ. யா ?? அல்லது நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மாணவர்களான சஹாபாக்களா ? பி. ஜெ. யின் விளக்கத்தையும் , இன்னார் அனாரின் விளக்கத்தையும் எடுப்பது வழிகேடா ? சஹாபாக்களின் விளக்கத்தை எடுப்பது வழிகேடா ? சஹாபாக்களின் விளக்கத்தை எடுத்து பின் பற்றினால் நான் வழிகேடு ஆகுவேன் என்றால், அந்த விளக்கத்தை பின்பற்றிய சஹாபாக்கள் வழிகேடர்களா ? நவூது பில்லாஹ். மட்ட மடையர்கள் ..ஆம், அண்ணன் எப்போது போவான் திண்ணை எப்போது காலியாகும் என்று அருமை சஹாபாக்களை இவர்கள் வர்ணிக்க முடியும் என்றால் , சஹாபாக்கள் விளக்கம் வழிகேடு என்று இவர்கள் சொல்வது புதுமை அல்ல.

7 : 3 குர் ஆன் வசனத்தை காட்டி கூறுகிறார்கள், வஹியாய் மட்டும் தான் பின்பற்ற வேண்டும் , இது தவிர்ந்து ஏனையோரை பொறுப்பாளிகளாக ஆக்கி கொள்ளாதீர்கள் என்பதாக. ஆம், வஹியை மற்றும் தான் பின்பற்ற வேண்டும். அந்த வஹியை தெளிவு காட்டுவதற்காக , கற்று கொடுபதற்காக தான் நபி அனுப்பப்பட்டார்கள்.

அந்த வஹியின் தெளிவையும் , வஹியின் கல்வியையும் நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யாருக்கு கற்று கொடுத்தார்கள் . ? பி. ஜெ. க்கா ? சஹாபாக்களுக்கா ? அல்லாஹ்வின் வஹிக்கு பி. ஜெ. ஒரு விளக்கம் சொல்கிறார் , அருமை சஹாபாக்கள் ஒரு விளக்கம் சொல்கிரார்கள். வஹி இதனை தான் சொல்கிறது என்று யாரின் முடிவை எடுப்பது ?? இவ்வாறு அருமை சஹாபாக்கள் வஹியின் விளக்கம் இதுதான் என்று சொன்ன, செய்த, அங்கிகரித்தவைகளை ஏற்றுக் கொள்வது வழிகேடா ? அல்லது நான் முறையாக
சரியான மார்க்கத்தை எங்கேயும் கற்கவில்லை என்று கூறும் பி. ஜெ. மார்க்க விளக்கம் என்று சொல்கிற , செய்கிற , அங்கிகரித்தவைகளை ஏற்றுக் கொள்வது வழிகேடா ?

இங்கே, இவர்களது மடத்தனமான குதர்க்க வாதங்களை வெளிக் காட்ட தான் மார்க்க விடயத்தில் சஹாபாக்களின் விளக்கங்களை தவிர்ந்து ஏனைய விளக்கங்களை எடுப்பது தான் வழிகேடு என்று நிருபிப்பதற்கு பி.ஜெ. யை உதாரணமாக மேற்கோள் காட்டப்பட்டது.
மற்றவை தொடரும் ஆய்வு என்ற குளறுபடிகளை கண்டு பதில் தரப்படும். இன்ஷா அல்லாஹ்.

ஸஹாபி ஸாலிம் (ரலி) பா‌ல் குடித்த ஹதீத் விளக்கம்


(ஒரு முறை) சஹ்லா பின்த் சுஹைல் (ரலி) அவர்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிடம் வந்து அல்லாஹ்வின் தூதரே சாலிம் பின் மஅகில் என்னுடைய வீட்டிற்கு வரும் போது அபூஹுதைஃபாவின் முகத்தில் அதிருப்தியை நான் பார்க்கிறேன் என்று கூறினார்கள். சாலிம் (ரலி) அவர்கள் அபூஹுதைஃபாவின் அடிமை ஆவார். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள் நீ அவருக்குப் பால் கொடுத்துவிடு என்று கூறினார்கள். சஹ்லா (ரலி) அவர்கள் அவர் பருவ வயதை அடைந்த மனிதராயிற்றே. அவருக்கு நான் எவ்வாறு பாலூட்டுவேன்? என்று கேட்டார்கள். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் புன்னகைத்தவாறு அவர் பருவ வயதை அடைந்தவர் என்று எனக்கும் தெரியும் என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர் : ஆயிஷா (ரலி)
நூல் : முஸ்லிம் (2878)

ஸஹாபி ஸாலிம்(ரலி) அவர்களின் இந்த ஹதிஸை அம்ல செய்த்தற்க்கு உண்டான ஆதாரம்

சவூதிப் பெண்கள் நீண்ட நாட்களாக இதர வளைகுடா நாடுகளைப் போன்று கார் ஓட்டுவதற்கு அனுமதி தர வேண்டும் என்று அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை எழுப்பி வருகின்றனர். அதற்கு அங்குள்ள ஆலிம்களில் ஒரு சாரார் கூடாது என்று மறுத்து வருகின்றனர். அது பல்வேறு குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் என்று அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதற்கு தீர்வு, வெளிநாடுகளிலிருந்து ஓட்டுனர்களை வேலைக்கு அமர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான். அவ்வாறு அமர்த்துகின்ற போது இதை விட அதிகமான பெரும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன.

இதற்குத் தீர்வு என்ன?

அந்த டிரைவர்களுக்குத் தாய்மார்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்து விட வேண்டும், இவ்வாறு பால் கொடுப்பதன் மூலம் மஹ்ரம் ஆக்கிவிடலாம் என்று அண்மையில் ஒரு சவூதி மார்க்க அறிஞர் தீர்ப்பளித்திருக்கின்றார். சவூதியின் மூத்த அறிஞர்கள் குழு உறுப்பினரும் மன்னரின் ஆலோசகருமான ஷேக் அப்துல் முஹ்சின் பின் நாசர் அல் உபைக் கான் என்பவர் தான் இத்தகைய தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார்.

இதற்கு ஆதாரமாக முஸ்லிம் நூலில் இடம் பெறும் ஸாலிமுடைய ஹதீஸை உபைக் கான் கொண்டு வந்திருக்கிறார்.

இந்த செய்தி தாள் செய்தியை வைத்துக்கொண்டு பி.ஜே. கும்பல் ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீதை பின்வருமாறு பரிகசித்தது..

அரபு நாட்டு மார்க்க அறிஞர்களின் இந்த நிலைப்பாட்டில் குறை காண்பார்களா?
இந்த மார்க்க அறிஞர்களுடன் விவாதம் செய்வார்களா?

இவர்களுக்கு எதிராக இணைய தளத்திலும், பத்திரிகைகளிலும், பிரச்சாரங்களிலும் போர்க்கொடி தூக்குவார்களா? ஒருபோதும் செய்ய மாட்டார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் அரபு நாட்டு அறிஞர்கள்.

பி.ஜே. சொன்னால் தான் தப்பு. அரபு நாட்டுக்காரன் சொன்னால் தப்பில்லை என்பது தான் இவர்களது கொள்கை. இவர்கள் கடைந்தெடுத்த சந்தர்ப்பவாதிகள் என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகின்றது.

அறிவிப்பாளர் தொடர் சரியாக இருந்தாலும் ஹதீஸின் கருத்து குர்ஆனுடன் மோதாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற நமது நிலைப்பாட்டை அறிவித்ததால் தான் இந்த ஜமாஅத் பெரும் எதிர்ப்புகளைச் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஹதீஸை மறுப்பவர்கள் என்ற முத்திரையும் இதன் மீது குத்தப்படுகின்றது. இதற்கெல்லாம் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஒரு போதும் அஞ்சப் போவதில்லை. சாலிமுடைய இந்தச் சம்பவம் உண்மையல்ல என்றே ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் நம்ப வேண்டும்.

அறிவிப்பாளர் வரிசை சரியாக அமைந்த ஒவ்வொரு ஹதீசும் அதன் கருத்து சரியாக அமைந்தது என்று எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. இந்த நிலைப்பாட்டைத் தான் தவ்ஹீத் ஜமாஅத் (பி.ஜே.) கொண்டிருக்கின்றது.

தெளிவு
ஷேக் அப்துல் முஹ்சின் பின் நாசர் அல் உபைக் கான் என்பவரின் பத்வா எ‌ன்று செய்தி தாள்கள் வெளியிட இத‌ன் உண்மை நிலைப்பாடு என்ன, எது எ‌ன்று பாராமல் ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீதையும், சவுதி உலமாக்களையும் பரிகசித்து தனது வழிகேடான கோரப் பற்களை வெளிக்காட்டினர்..

ஷேக் அப்துல் முஹ்சின் பின் நாசர் அல் உபைக் கான் அவர்கள் தனது அதிகாரப் பூர்வ வெப் தளத்தில் இந்த செய்தியின் உண்மை நிலைப்பாட்டை கூறுகையில்,

இந்த சஹாபி சாலிம் சம்பந்தமான எனது பத்வா பழமையானது ..
இதில் நான் எங்கேயும் டிரைவர் என்றோ, வேலையாள் என்றோ அல்லது
அது சம்பந்தமான ஒரு வார்த்தையோ சொல்லவில்லை. இன்னும் தாய்ப்பாலை கோப்பையில் எடுத்து கொடுக்க வேண்டும்..

இந்த மீடியாக்கள் எனது வார்த்தையை திரித்து கூறிவிட்டன...
இது அவர்கள் உலமாக்களை மட்டம் தட்ட செய்த வேலையாகும் எனக் கூறினார்கள் ...

இந்த ஹதீத் ஆதாரப் பூர்வமானது ..
இதனை ஆயிஷா ரழியல்லாஹு அன்ஹா வும், அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹுவும் , இன்னும் சஹாபாக்களும் நடைமுறை செய்துள்ளனர்..

மேலும் இந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இமாம் இப்னுல் கையும் , இமாம் சித்தீக் ஹசன் கான் , இமாம் இப்னு தைய்மியாஹ் போன்றவர்கள் ஆதாரமாக எடுத்துள்ளார்கள்... மேலும் அவர்கள் , இந்த ஹதீத் இந்த சூழ் நிலையில் உள்ள வளர்ப்பு பிள்ளைகளுக்கு பொருந்தும் என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளனர்.

இன்னும் யமன் நாட்டில் வாழும் மூத்த அறிஞ்சர், ஷேக் முஹம்மது இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் அல் வஸ்ஸாபி அவர்கள் இந்த ஹதீதுக்கு ஒரு தனி நூலே எழுதியுள்ளார்கள்..
இவற்றையெல்லாம் அறியாத பி.ஜே. கும்பல் , சகட்டுமேனிக்கு வாயில் வந்தவைகளை எல்லாம் உளறிவிட்டு தனது வழிகேடான,பரிகசிக்கும் கொள்கையான, ஆதாரபூர்வமான ஹதீதை மறுக்கும் நிலைப்பாடே பி.ஜே. யின் நிலைப்பாடும் என நா கூசாமல் கூறுகின்றனர்..

உலகில் என்ன நடக்கிறது என்று அறியாத கிணற்று தவளைகள் இவர்கள்.... என்ன பரிதாபம்.. இவர்கள் கடைந்தெடுத்த சந்தர்ப்பவாதிகள் என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகின்றது....

ஷேக் அப்துல் முஹ்சின் பின் நாசர் அல் உபைக் கான் அவர்களது முழுமையான் விளக்கமான பதிலை ஷேக் அபு அப்துர் ரஹ்மான் யஹயா சில்மி அவர்கள் அரபி மூலத்துடன் விளக்குவதை கேட்கலாம்...

சூன்யம் செய்தவருக்கு சௌதி அரசு நிறைவேற்றியுள்ள தண்டனைSaudi woman beheaded for 'sorcery'


A Saudi woman was beheaded Monday after being convicted of practising sorcery, which is banned in the ultra-conservative kingdom, the interior ministry said

Riyadh: A Saudi woman was beheaded Monday after being convicted of practising sorcery, which is banned in the ultra-conservative kingdom, the interior ministry said.

Amina Bint Abdulhalim Nassar was executed in the northern province of Jawf for "practising witchcraft and sorcery," the ministry said in a statement carried by SPA state news agency.

“ Amina Bint Abdulhalim Nassar was executed in the northern province of Jawf for 'practising witchcraft and sorcery' ”

Saudi Arabia Interior Ministry statement

It is not clear how many women have been executed in the desert kingdom, but another woman was beheaded in October for killing her husband by setting his house on fire.

73 executions in Saudi Arabia so far this year

The beheading took to 73 the number of executions in Saudi Arabia this year.

In September, Amnesty International called on the Muslim kingdom where 140 people were on death row to establish an "immediate moratorium on executions."

The rights group said Saudi Arabia was one of a minority of states which voted against a UN General Assembly resolution last December calling for a worldwide moratorium on executions.

Rape, murder, apostasy, armed robbery and drug trafficking are all punishable by death under Saudi Arabia's strict interpretation of Islamic sharia law.

Amnesty says Saudi Arabia executed 27 convicts in 2010, compared to 67 executions announced the year before.


source: http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/saudi-woman-beheaded-for-sorcery-1.949401?localLinksEnabled=false&utm_source=Feeds&utm_medium=RSS&utm_term=News_RSS_feed&utm_content=1.949401&utm_campaign=Saudi_woman_beheaded_for_%27sorcery%27_

சூன்யத்தை மறுக்கும் வழிகேட்ட கூட்டத்திற்க்கு சாட்டை அடி......இதிலிருந்து நல்ல ஒரு பாடம் பெற்று கொள்ளட்டும் அந்த வழிகேடர்கள்.

ஞாயிறு, 8 ஜனவரி, 2012

ஸஹாபாக்களத் திட்டியவருக்கு சௌதி நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தண்டனை

Australian sentenced to 500 lashesWill also spend year in Saudi jail after being convicted of blasphemy during Haj

Sydney: An Australian man has been sentenced to 500 lashes and a year in a Saudi Arabian jail after being convicted of blasphemy, officials said yesterday.

The 45-year-old man, identified by family members as Mansour Al Maribe of Victoria was detained in the holy city of Madinah last month while making the Haj. Family members told Australian media Saudi officials accused him of insulting the companions of the Prophet Mohammad (PBUH), a violation of Saudi Arabia's strict blasphemy laws.
Australia's ambassador in Saudi Arabia has contacted Saudi authorities in a bid for leniency, the Department of Foreign Affairs said. Consular officials are providing support for the man and his family in Australia.

"The Australian government is universally opposed to corporal punishment," the department said in a statement.

Al Maribe was convicted of blasphemy on Tuesday and initially sentenced to two years in jail and 500 lashes. The court later reduced his jail sentence.

Al Maribe's son Jamal told The Age newspaper his father was reading and praying as part of a group when he was arrested.

Al Maribe's son Mohammad said he feared for his father's well-being. "500 slashes on his back, and he has back problems. I wouldn't think he'd survive 50," he told the Australian Broadcasting Corporation.

source:http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/australian-sentenced-to-500-lashes-1.946663
நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்
என் தோழர்களைத் திட்டாதீர்கள்(ஏசாதீர்கள், குறைகூறாதீர்கள்), ஏனெனில், உங்களில் ஒருவர் உஹுது மலையளவு தங்கத்தைத் செலவு செய்தாலும் (என் தோழாகளான) அவர்கள் (இறை வழியில்) செலவு செய்த இரண்டு கைக் குவியல் அல்லது அதில் பாதியளவைக் கூட (அவரின்) அந்த தர்மம் எட்ட முடியாது.என அபூ ஸயீத் அல்குத்ரீ(ரலி) அறிவித்தார்கள்.(இமாம் புகாரி(ரஹ்)).

சனி, 7 ஜனவரி, 2012

ஆர்பாட்ட பேரணிகளும் உலமாக்களின் தீர்ப்பும்


கேள்வி : இஸ்லாமிய உம்மத்தின் பிரச்சனைகளை தீர்க்க ஆர்ப்பாட்ட பேரணிகளை உருவாக்குவது தஃவா வழிமுறையை சார்ந்ததா ?

பதில் : எங்களுடைய மார்க்கம் குழப்பமானது அல்ல . எங்களுடைய மார்க்கம் ஒழுக்கமானது, ஒழுங்கானது, சாந்தமானது, அமைதியானது. இந்த பேரணி ஆர்பாட்ட ஊர்வலங்கள் முஸ்லிம்களின் நடவடிக்கைகளை சேர்ந்தது அல்ல.இன்னும், முஸ்லிம்கள் அதற்கு பரீட்சியமானவர்களும் அல்ல .

எனவே, இஸ்லாம் ஒரு அமைதியான மார்க்கம், கருணையான மார்க்கம், ஒழுக்கமான மார்க்கம். குழப்பமான , ஒழுங்கில்லாத , பித்னாக்களை உண்டு பண்ணக் கூடிய மார்க்கம் அல்ல . அது தான் இஸ்லாம். உரிமைகள் , ஷரியாவில் சொல்லித்தரப்பட்ட, அனுமதித்த வழிமுறையில் கேட்டு பெறப்படும். இந்த பேரணி ஊர்வலங்கள் முஸ்லிம்களின் இரத்தங்களை ஓட்டும், முஸ்லிம்களின் சொத்துக்களை அழிவில் கொண்டு சேர்க்கும். எனவே, இவைகள் மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டவை அல்ல.

ஷேக் ஸாலிஹ் அல் பவுஸான் ஹபிதஹுல்லாஹ்.
மஜ்மூ ' பதாவா வ ரசா 'இல் பாகம் 2 , இலக்கம் 141, 143, 146


முஸ்லிம்கள் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இட ஒதுக்கீடு கோரி ஆர்ப்பாட்டம்

தமிழக முஸ்லிம்களின் கல்வி,வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றுக்குரிய இட ஒதுக்கீட்டை வழங்கக்கோரி ஆர்ப்பாட்டமொன்று ....
சென்னையில் நடத்தப்படவுள்ள மேற்படி ஆர்ப்பாட்டத்தை தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

இந்த ஆர்பாட்ட வழிமுறைகள் உலகுக்கு அறிமுக படுத்தியவர்கள் காந்தியும் லெனின் போன்றவர்களும் ஆவார்கள். இந்த வழிமுறைகளை கையாண்டு , தமது உரிமை வெல்ல என்ற பெயரில் முஸ்லிமான ஆண்களும் பெண்களும் வீதியில் இறங்குகின்றனர். அத்தோடு , இஸ்லாம் வன்மையாக தடுத்த உருவம்
செதுக்குவதை கூட கையாண்டு , அந்த உருவங்களை எரித்து முழுமையாக இறை மறுப்பாளர்களின் வழிமுறையை கையாண்டு அமைதி போராட்டம் என்று வேறு பெயரிட்டு கொள்கிறார்கள்.

2:120. (நபியே!) யூதர்களும், கிறிஸ்தவர்களும் அவர்கள் வழியை நீர் பின்பற்றாதவரையில் உம்மைப்பற்றி திருப்தியடைய மாட்டார்கள். (ஆகவே, அவர்களை நோக்கி) “நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வழி-(இஸ்லாம்) அதுவே நேர்வழி” என்று சொல்லும்; அன்றி ஞானம் உம்மை வந்தடைந்த பின்னரும் அவர்களுடைய இச்சைகளைப் பின்பற்றுவீரேயானால், அல்லாஹ்விடமிருந்து உம்மைக் காப்பாற்றுபவனும், உமக்கு உதவி செய்பவனும் இல்லை


இந்த குப்பார்களின் வழிமுறை பற்றி தெளிவாக கீழ் வரும் ஆடியோ லிங்குகளில் கேட்கலாம்.

கடையடைப்பு ஆர்ப்பாட்டம் அந்நிய வழிமுறையே

அரசியலில் முஸ்லிமின் நிலைப்பாடு

அரசியலுக்கு ஒத்துழைப்பு இ‌ல்லை

வெற்றி அல் ஜமாஆ வுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது

அல்லாஹ்வின் வெற்றி எப்போது வரும்

புதன், 4 ஜனவரி, 2012

Allaah Has Named us Muslims, So Why Ascribe Ourselves to the Salaf ?


This doubt was very beautifully answered by Imaam al-Albaani in his discussion with someone on this subject, recorded on the cassette entitled, “I am Salafi”, and here is a presentation of the vital parts of it:

Shaikh al-Albaani: “When it is said to you, ‘What is your madhhab’, what is your reply?”

Questioner: “A Muslim”.

Shaikh al-Albaani: “This is not sufficient!”.

Questioner: “Allaah has named us Muslims” and he recited the saying of Allaah Most High, “He is the one who has called you Muslims beforehand.” (al-Hajj 22:78)

Shaikh al-Albaani: “This would be a correct answer if we were in the very first times (of Islaam) before the sects had appeared and spread. But if we were to ask, now, any Muslim from any of these sects with which we differ on account of aqeedah, his answer would not be any different to this word. All of them, the Shi’ite Rafidi, the Khaariji, the Nusayri Alawi, would say, “I am a Muslim”. Hence, this is not sufficient in these days.”

Questioner: “In that case I say, I am a Muslim upon the Book and the Sunnah.”

Shaikh al-Albaani: “This is not sufficient either”.

Questioner: “Why?”

Shaikh al-Albaani: “Do you find any of those whom we have just mentioned by way of example saying, ‘I am a Muslim who is not upon the Book and the Sunnah’?” Who is the one who says, ‘I am not upon the Book and the Sunnah’?”

At this point the Shaikh then began to explain in detail the importance of being upon the Book and the Sunnah in light of the understanding of the Salaf us-Saalih�/p>

Questioner: “In that case I am a Muslim upon the Book and the Sunnah with the understanding of the Salaf us-Saalih”.

Shaikh al-Albaani: “When a person asks you about your madhhab, is this what you will say to him?”

Questioner: “Yes”.

Shaikh al-Albaani: “What is your view that we shorten this phrase in the language, since the best words are those that are few but indicated the desired intent, so we say, ‘Salafi’?”

Questioner: “Alright, I will submit to you and I say to you: Yes (I agree about summarising with saying “I am Salafi”), yet my belief is what has preceded, since the first thing that a person thinks of when he hears that you are a Salafi is that he recalls much of the experience he has had and which has involved severity which leads to harshness, all of which sometimes occurs from the Salafis.”

Shaikh al-Albaani: “Lets accept that your words are correct. If you said “I am a Muslim”, will not a person think of a Shi’ite Rafidee, or a Druze or an Ismaa’eeli (and incline to him).”

Questioner: “It is possible, however, I will have followed the noble verse, “He has named you Muslims”.

Shaikh al-Albaani: “No my brother! You have not followed the verse, since the verse means the correct form of Islaam. It is necessary that you address the people according to their level of understanding�so will anyone understand from you (when you say “I am a Muslim”) that you are indeed a Muslim with the desired meaning in the verse (of correct Islaam)? As for the various cautionary matters you have mentioned, then these are sometimes correct and sometimes they are not correct. Since your saying about harshness, then this can sometimes occur from individuals, yet this is not representative of a methodology that is tied to knowledge and belief. Leave aside individuals for now, we are actually talking about manhaj (methodology). This is because when we say Shi’ite, or a Druze, or a Khaarijee, or a Soofee, or a Mutazilee, the various cautionary matters you raised come into play (and can apply to them aswell). Hence, this is not the subject of our discussion. We are investigating a name which gives evidence to the madhhab of an individual and by which he worships Allaah� Are not all the Companions Muslims?”

Questioner: “Naturally.”

Shaikh al-Albaani: “However, there was amongst them, one who stole, or fornicated, but this does not allow any of them to say, “I am not a Muslim”, rather he is a Muslim and a Believer in Allaah, as a chosen way, however he sometimes opposes his chosen way, because he is not infallible. And it is for this reason that we, may Allaah bless you, are speaking about a word which indicates our aqidah and our thought and our starting point in our lives and which relates to the affairs of our religion by which we worship Allaah. As for the issue of so and so who is harsh and so and so who is lax and too soft, then that is an entirely different issue� I wish that you would reflect upon this concise word (i.e. Salafi) so that you do not persist upon the word “Muslim”. And you know that there is no one who will understand what you really intend (by using the word “Muslim” alone) ever叀�End Quote (Cassette “I am a Salafi”).

யார் இந்த யஹ்யா சில்மி என்று ஒரு விடியோ


பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்
வ ரஹுமதுல்லாஹி வ பரகாத்தஹு

யார் இந்த யஹ்யா சில்மி என்று ஒரு விடியோவை இலங்கை
ஸலபிகளுக்கு மறுப்பாக இந்த பி. ஜெ. ஜால்ராக்கள்
திருப்பி திருப்பி பதிந்து வருகிறார்கள்.

இந்த விடியோவில், ஸலபி கொள்கையை பற்றியும் சரி , ஷேக் யஹ்யா சில்மியின் பிரச்சார கொள்கை கோட்பாடுகள் பற்றி சரி, சுட்டிக் காட்டப்பட்டு
மறுக்கப் படவில்லை.

மாற்றமாக, பி. ஜெ. யின் தர்ஜுமாவை பற்றி விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டு , அந்த விமர்சனங்களின் தன்மைகளை பற்றி பேசுகிறார். இதன்போது, ஷேக் யஹ்யாவும் விமர்சனம் செய்து உள்ளார் , நாம் அவரை விவாதத்துக்கு அழைத்தோம் வரவில்லை என்று சொல்லி , அவரது தர்ஜுமாவை பற்றிய விடயங்களையும் , அது சம்பந்தமாக ஏனையோர் கூறிய விடயங்களையும் பேசிக் கொண்டு செல்கிறார்.

இப்படி, ஒரு அரை குறை விடயத்தை தான் இந்த பி. ஜெ. கும்பல் திருப்பி திருப்பி
பதிந்து வருகிறது. இவர்களது எத்தனையோ விடயங்கள் சுட்டி காட்டப்பட்டும்
அவற்றை மறுத்து பேச முடியாமல் வாய் அடைத்து நிற்கும் இந்த வழி கெட்ட கும்பல் செய்வதறியாது, யஹ்யா சில்மி என்ற பெயரை பி. ஜெ. உச்சரித்து இருப்பதால் இந்த வீடியோவை பதிந்து வருகிறது. பரிதாபமான நிலை தான் ..

மேலும், இந்த விடியோவில் உள்ள விடயங்களை கவனித்து பார்த்தால் புரியும் ,
பி. ஜெ. யின் பித்தலாட்டங்களுக்கு இந்த விடியோ இன்னொரு ஆதாரம் என்பதை.

இந்த விடியோவில் பி. ஜெ. கூறும் ஒரு விடயம் தான், எனது தர்ஜுமாவில் பிழைகள் இருக்கும் , அவைகளை சுட்டிக் காட்டினால் திருத்திக் கொள்வேன் என்று. இவரது பிழைகள் என்ன , இவரது வழிகேடுகளே பட்டியல் இட்டு இனையத்தளத்தில் வைக்கப்பட்டு உள்ளது. அவைகளை இப்போது சரி மறுக்கலாமே. அல்லது உணர்ந்து திருத்திக் கொள்ளலாமே. அவரால் தான் முடியவில்லை , அவரது ஜால்ராக்கள் சரி அதனை மறுத்து ஒரு விமர்சனம் செய்யலாமே.அதுவும் இல்லை. இதுவும் இல்லை. சும்மா வெட்டி பேச்சும் , வெறும் வாய் வீச்சுகளும் தான் மிச்சம்.

மேலும், பி. ஜெ. அவரது மட்ட மடத்தனங்களை அப்படியே இந்த வீடியோவில் கொட்டி தள்ளுகிறார்.

தப்ஸீர் செய்ய என்ன தகுதி வேண்டும் ? தகுதி உள்ளவர்கள் தான் தப்ஸீர் செய்ய வேண்டும் என்று எங்கே ஆதாரம் இருக்கிறது என்று மடத்தனமான கேள்வி கணை தொடுக்கிறார். தான் கத்தம் பாத்திஹா கற்று கொடுக்கும் இடத்தில் தான் படித்தேன் என்றும் சொல்லி இந்த கேள்வியை பி. ஜெ. கேட்கிறார். என்ன மடத்தனம் அப்பா ?

மொழி பெயர்ப்பு செய்ய மொழி தெரிந்தால் போதும் என்று சொல்கிறார் போன்று தான் எண்ணத் தோன்றுகிறது. அப்படியே எடுத்துக் கொண்டாலும், பி. ஜெ. யே
சொல்கிறார், தனக்கு அரபியில் சரளமாக பேச வராது என்று. இப்படி, தான் வைக்கும் , கருத தோன்றும் ஆதாரத்துக்கு சரி அவர் தகுதியில்லை என்று அவரே வாய் மொழி உத்தரவாதம் தருகிறார். இப்படி தனக்கு தானே முரண்பட்டு செல்லும் இந்த பி. ஜெ. பற்றி நாம் மேலதிகமாக சொல்லத் தேவை இல்லை.

மேலும், சவூதி அரசாங்கம் யூசுப் அலியின் தர்ஜுமாவை, பிக்தாளின் தர்ஜுமாவை, கிபாருள் உலமாக்களின் ஷீல் குத்தி வெளியிட்டு உள்ளது. அவர் என்ன ஸலபி கொள்கை படித்தவரா ? யூசுப் அலியின் தர்ஜுமாவை நிறுத்தி விட்டு , என்னுடைய தர்ஜுமாவை பற்றி பேச சொல்லுங்கள் என்று கர்ஜிக்கிறார் . பரிதாபமான நிலை தான் .

யூசுப் அலியின் தர்ஜுமாவை, ஸலபி உலமாக்கள் எரிக்கும்படி சொன்ன பத்வாக்கள் கூட அறியாத மனிதர் தான் பி. ஜெ. சரி, இவர் அடிப்படையில் பார்த்தாலும், அவன் படிக்காமல் செய்தான், எனவே, நானும் படிக்காமல் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறாரா ?

யஹ்யா சில்மி தான் எங்கு சரி யூசுப் அலியின் தர்ஜுமாவை போற்றி புகழ்ந்து பேசி இருக்கிறாரா ? மீண்டும் , அதுவும் இல்லை. இதுவும் இல்லை, வெறுமனே பி. ஜெ. யின் மடத் தனம் தான் மிகுதியாக காணப்படுகிறது.

இதனோடு தொடர்ந்து , இக்பால் மதனியின் தர்ஜுமாவை பற்றி குறை சொல்லுகிறார். அந்த தர்ஜுமாவில் பிழைகள் இருக்கிறது , அந்த தர்ஜுமாவில் உள்ள தமிழை வாசித்து விளங்க முடியுமா ? யார் என்னுடன் பேச தயார் என்று இன்னொரு பூனை கர்ஜனை. அடுத்த மடைமை.

அதில் உள்ள பிழைகளை முடிந்தால் சுட்டிக் காட்டு, பிழை என்றால் திருத்திக் கொள்கிறோம், இல்லை என்றால் மறுப்பு தருவோம், நீ திருந்திக் கொள். உன்னை போன்று , ஒளிந்து விளையாட மாட்டோம். உன்னை போன்று
மக்கள் மன்றத்தில் சொன்னால் தான் ஏற்றுக் கொள்வோம், விவாதம் நடத்துவோம் என்று சொல்லவும் மாட்டோம். இப்படி, கிறுக்குத் தனமான விடயங்களை தான் அந்த வீடியோவில் எடுத்து வைக்கிறார். பாவம்.

அடுத்ததாக , இவர் அந்த வீடியோவில் அள்ளி வீசும் இவரது குப்ரான வார்த்தைகள் தான் , அவற்றை கீழே காணலாம்.

பி . ஜெ. இந்த வீடியோவில் சொல்லுகிறார் >>
குர் ஆனுக்கு குர் ஆன் ஹதீஸ் இருந்து விளக்கம் இருக்கிறது. குர் ஆணுக்கு நானாகவே ( பி. ஜெ. ) அறிவுப் பூர்வமாக சுயமாக கொடுத்த விளக்கமும் இருக்கிறது.

அல்லாஹ்வின் தூதர் விளக்கம் சொல்லி தர அனுப்பப் பட்டிருந்தும் , நானாகவே, திருப்பித் தரும் வானம் என்பதற்கும் பிர் அவ்ன் இன் உடல் பாதுகாக்கப் பட்டு இருக்கிறது போன்ற வசனங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லி இருக்கிறேன்.

நபி சள்ளல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லாமல் , நீங்களாகவே, தர்க்க ரீதியாக ,லாஜிக் ஆக , அறிவிப்பூர்வம் விளக்கம் சொல்லுகிறீர்களே, இது அல்லாஹ்வின் வசனத்துக்கு முரண் தானே என்று கேள்வி கேட்கிறார். நல்ல கேள்வி.

பி. ஜெ. இந்த கேள்வியை குறிப்பிட்டு பதில் அளிக்கிறார் >>

குர் ஆணுக்கு இரண்டு விளக்கம் இருக்கிறது. ஒன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் சொன்னது. மற்றது நாமாக சிந்தித்து விளங்கி சொல்வது.

reply >> அஸ்தக்பிருல்லாஹ் , இப்படி ஒரு முஸ்லிம் சொல்வானா ?

பி. ஜெ தொடர்ந்து சொல்கிறார் >>
அல்லாஹ்வே குர் ஆனில் சொல்லிவிட்டான் , நீங்களாகவே சிந்தித்து விளங்க முடியும் என்று. எனவே, அந்த ஆயத்திலேயே இருக்கிறது சுயமாக விளக்கம் கொடுக்க முடியும் என்று.

reply >> சிந்தித்து விளங்குங்கள் என்றால் , அல்குர் ஆனுக்கு சுயமாக விளக்கம் எடுத்து விளங்குங்கள் என்று அர்த்தமா ? அப்படி என்றால், ஒவ்வொருவரும்
அவர் அவர் விளக்கத்தை எடுத்து நடந்தால், மார்க்கம் தான் மிஞ்சுமா ? என்ன குப்ர் வார்த்தைகளை தைரியமாக மொழிகிறார். அல்லாஹ் தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.

பி. ஜெ தொடர்ந்து சொல்கிறார் >>
அவர்கள் சுயமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும், நீர் விளக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த குர் ஆனை தந்திருக்கிறேன். அதனால் தான் குர் ஆணுக்கு இரண்டு விளக்கம் இருக்கிறது. ஒன்று அல்லாஹ்வின் தூதர் சொன்னது. மற்றது நாமாக சிந்தித்து விளங்கி சொல்வது. சிந்தியுங்கள் என்று நாங்கள் தள்ளப்பட்டு உள்ளோம். நாங்களாக சொல்லவில்லை. அல்லாஹ் தான் தள்ளுகிறான்.


reply >> எப்படி கதை. தனது குப்ருக்கு அல்லாஹ்வின் மீது சாட்டு வைக்கிறார். அல்லாஹ் தான் காப்பாற்ற வேண்டும். அவரது வார்த்தைகளுக்கு அவரே முரண்படுவதை கீழே காணலாம்.

பி. ஜெ தொடர்ந்து சொல்கிறார்>>

அப்பட்டமாக , தனது சொந்த அறிவைக் கொண்டு வேண்டுமென்று தப்ஸீர் செய்தால் குற்றம் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கும் பொது தனது சொந்தக் கருத்தை வழிய நுழைத்து இக்பால் மதனி தர்ஜுமா இருக்கிறது ..

reply >> இவ்வாறு தனக்கு தானே, முரண்பட்டு , தனது குப்ரை தானே கக்குகிறார். இதனை இந்த பி. ஜெ. ஜால்ராக்கள் எடுத்து சொல்லி திரிகிறார்கள். இது ஒரு மறுப்பு என்றும் சொல்லி பதிகிறார்கள் என்றால் இந்த ஜால்ராக்களை என்ன தான் சொல்வது. தலைவர் ஒரு மடையார், ஜால்ராக்கள் ????

இத்தோடு நிறுத்தவில்லை, தொடர்கிறார் அவரது குப்ரை, கீழே பாருங்கள் >>

அன்றைக்கு ரசூல் சள்ளல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருப்பார்களேயானால், அன்றைய மக்களுக்கு விளங்கி இருக்க முடியாது. திருப்பித் தரும் வானம் என்றால் விளங்கி இருக்குமா ? பிற்காலத்தில் சிந்தித்து விளங்கட்டும் என்று ரசூல் சள்ளல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அப்படியே விட்டு விட்டு சென்று விட்டார்கள்.

Allaah subhanahuthaalaa left the explanation of the Quran in the hands of people like P. J. utter kufur.

ஏனெனில், இன்று திருப்பித் தரும் வானம் என்றால் நாம் என்னவென்று விளங்குகிறோம். ஆனால், அவர்கள் சஹாபாக்கள் விளங்கி இருக்க முடியாது. ஏதோ மழை என்று கூட விளங்கி இருப்பார்களா என்றால் அதுவும் சந்தேகம் தான்.

Below wordings of him are another instance that he uttered kufur.

அல்லாஹ்வின் ரசூல் சில இபாதத்துக்களை விளக்கி விட்டார்கள் அவ்வளவு தான். ரசூல் சள்ளல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எதனை விளக்கி இருப்பார்கள், தொழுகை நோன்பு, போன்ற இபாதத்துகளை தான் விளக்கி இருப்பார்கள். இந்த அறிவியல் எல்லாம் அவர்கள் விளக்கி இருக்க முடியுமா ? விளக்கி இருந்தாலும் அந்த மக்களுக்கு புரியுமா ? அதற்கு தான் சிந்தித்து விளங்குங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இதுவும் எம்முடன் முடிவடைய வில்லை . எமக்கு பின்னர் வரக்கூடியவர்கள் எம்மது விடயங்கள் கிறுக்குத் தனம் என்று சொல்லி, அவன் அறிவிப்பூர்வமாக அவனது அறிவியலுக்கு காலத்துக்கு ஏற்ப விளக்கம் சொல்வான். அது சரியாகவும் இருக்கும்.

Here, P.J. leading others also to astray and portraying Al Quran as Bible. i.e. He says that Quran explanation should be changed time to time according to scientific facts as like bible which has new versions and testimonials.

அல்லாஹ்வே மிக அறிந்தவன்.

SOURCE:http://sltj.blogspot.com/2011/06/blog-post_16.html (IndianMuslimDynasty (facebook))

செவ்வாய், 3 ஜனவரி, 2012

சஹாபாக்கள் மீது P . J . யின் அவதூறுகளும் அதனை நியாயப்படுத்தி பேசும் அவரது வார்த்தைகளும்கேள்வி :அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்) அண்ணன் பி.ஜே. அவர்களுக்கு நீங்கள் சகாபாக்களை கிரிமினல் என்று சொன்னதாகவும் மேலும் அண்ணன் எப்போது போவான் திண்ணை எப்போது காலியாகும் போன்றவாறு பேசியுள்ளீர்கள் என்று கூறுகின்றார்களே இது உண்மையா?

பதில் : அந்த 72 கூட்டம் என்ற உரை இணைய தளத்தில் உள்ளது. அதை முழுமையாகக் கேளுங்கள். உண்மையை நீங்களே உணர்வீர்கள். அலீ ரலி அவர்களுக்கும் முஆவியா ரலி அவர்களுக்கும் இடையே நடந்த யுத்தம் சமாதானத்தில் முடிந்தது. இருவர் சார்பிலும் தலா ஒருவர் நடுவராக நியமிக்கப்பட்டனர். அலீ ரலி அவர்களின் சார்பில் நடுவராக இருந்த அபூ மூஸா நேர்மையாக வெளிப்படையாக நடந்து கொண்டார். ஆனால் முஆவியா ரலி சார்பில் நடுவராக இருந்த அம்ர் பின் ஆஸ் அப்படி நடக்கவில்லை. நம்பிக்கை துரோகம், ஏமாற்றுதல், மோசடி ஆகியன மார்க்கத்தில் தெளிவாகத் தடுக்கப்பட்டிருந்தும் அதை அவர் செய்தார். அபூ மூஸா அப்பாவியாக நடந்து கொண்டார். ஆனால் அம்ர் பின் ஆஸ் நம்ப வைத்து கழுத்தை அறுப்பது போல் நடந்து கொண்டார். கிரிமினலாகச் சிந்தித்தார் என்ற கருத்தில் நான் பேசினேன். இவ்வாறு நடந்து கொண்ட நபரைக் கவனத்தில் கொண்டவர்கள் சஹாபியை இப்படி விமர்சிக்கலாமா என்று கேட்கின்றனர். நடந்து கொண்ட செயலைக் கவனிப்பவர்கள் இந்தச் செயலை இந்த வார்த்தையால் வர்ணிப்பது சரிதான் என்று புரிந்து கொண்டனர். அம்ர் பின் ஆஸ் செய்தது போன்ற செயலை இன்றைக்கு ஒருவர் செய்தால் அதை எந்த வார்த்தையால் விமர்சிப்பார்கள்? அவர் நடந்து கொண்டது போல் இப்போது ஒருவர் நடந்து கொண்டால் அது அனுமதிக்கப்பட்டது என்று கூறுவார்களா? என்னுடைய பார்வையில் நன் செய்த விமர்சனத்தில் மார்க்க அடிப்படையில் எந்தத் தவ்றும் இல்லை. அது போல் நபிகள் நாயகம் ஸல் அவர்கள் மரணப்படுக்கையில் கிடக்கும் போது அவ்ரகளின் குடும்பத்து நபித்தோழர்கள் ஆட்சிப் பொறுப்பைப் பற்றி இரகசிய ஆலோசனை நடத்தியதை என்னால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை. நபிகள் நாயகம் மரணித்து விட்டால் ஆட்சிப் பொறுப்பை நம்மிடம் தர மாட்டார்கள். நபிகள் நாயகம் மரணப் படுக்கையில் கிடக்கும் போதே அதை நமக்காக கேட்போம் என்று பேசியது எனக்கு அருவருப்பாகவே தெரிகிறது. திண்னை எப்பொது காலியாகும் என்ற மனப்பான்மை இதில் தெள்ளத் தெளிவாகத் தெரியும் போது என் விமர்சனத்தில் தவறும் இல்லை. நபிகள் நாயம மரணப் படுக்கையில் கிடக்கும் போது இப்படி நட்க்கலாமா என்று நபியை நேசிப்பவர்கள் எண்ணுவார்கள். நபியை விட அதிகமாக நபித் தோழரை நேசிப்பவ்ர்கள் எப்படி சஹாபியை விமர்சிக்கலாம் என்பார்கள். எனது இந்த விமர்சனத்தை உரிய முறையில் கவனிக்காதவர்களுக்காக நான் எனக்கு சரி என்று பட்டதை மாற்றிக் கொள்ள முடியாது. உணர்வுகளை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு மார்க்க ஆதாரத்துடன் எனது விமர்சனம் தவறு என்று சுட்டிக் காட்டினால் அது சரியாகவும் இருந்தால் நான் மாற்றிக் கொள்வேன்.

சஹாபாக்கள் மீது P . J . யின் அவதூறுகளும்
அதனை நியாயப்படுத்தி பேசும் அவரது வார்த்தைகளும்


அருமை சஹாபாக்களை நா கூசாமல் விமர்சித்து விட்டு , நபியை நேசிப்பவர்கள்
நபித் தோழர்கள் இவ்வாறு நடந்து கொள்வார்களா என்று கேட்பார்கள் ? என்று கேட்கிறார். ந'வூதுபில்லாஹ் .

இந்த பூமியில், அருமை சஹாபாக்களை விடவும் நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நேசித்தவர்கள் உண்டா ? நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு தோழர்களாக அல்லாஹ்வால் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் , ஈமானில் முந்திக்கொண்டவர்களுக்காக துஆ செய்யுங்கள் என்று ஏவப்பட்டவர்கள் , என்னுடைய தோழர்களை திட்டாதீர்கள் என்று தடுக்கப்பட்டவர்கள். இவர்களது
விடயத்தில் அல்லாஹ்வும் அவனுடைய தூதரும் ஏவிய பின் , விமர்சிக்கலாமா ? குறை கூறலாமா ? நபியை நேசிப்பதில் அவர்கள், அண்ணன் எப்போது போவான் திண்ணை எப்போது காலியாகும் என்று நடந்து கொண்டார்கள் என்று கூறலாமா ? இது அருமை சஹாபாக்களை நிந்திப்பதில் அடங்காதா ? அல்லது, இவர் அருமை சஹாபாக்களை விடவும் நபியை நேசிப்பவராக தன்னை சித்தரிக்க முனைகிறாரா ?

இவர் நிந்திக்கின்ற மாதிரிதான் இமாம்களான புஹாரி முஸ்லிம் போன்றோர் விமர்சிக்கிறார்களா ? இவர் அருமை சஹாபாக்களை பழித்துவிட்டு இமாம்கள் மீதும் வெட்கம் கூச்சம் இல்லாமல் பழி சுமத்தலாமா ? இவரது இந்த கொள்கைக்கும் ஷீயா கொள்கைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறதா ? எனது விமர்சனத்தை ஆதாரத்துடன் சுட்டிக்காட்டினால் ஏற்றுக் கொள்வேன் என்று கூச்சம் இல்லாமல் கூறி அருமை சஹாபாக்களை விமர்சித்தேன் என்று ஏற்றுக்கொள்வாரா ?

அருமை சஹாபாக்கள் மீது பொய்யையும் புரட்டையும் இட்டுக் கட்டப்பட்ட வரலாற்று
விடயங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு , ஷரியத்தின் எல்லைகளையும் மீறி அருமை
சஹாபாக்களை கிரிமினலாகவும் , பதவி பேராசை பிடித்தவர்கள் என்றும் கூறும் இவரை விட ஒரு கிரிமினலும், பேருக்காகவும் புகழுக்காவும் தடுமாறும் ஒரு மனிதன் உண்டா ?

சஹாபாக்கள் மீது பொய்யான அவதூறுகளும் வரலாற்று உண்மைகளும் ஆடியோ


ஆம்! அவர்களை நேசிக்க வேண்டும். அவர்களின் பெயர்களை சொல்லும்போது, கேட்கும்போது, எழுதும்போது ‘ரழியல்லாஹு அன்ஹ்’ என்று கூறுவது சிறப்பாகும். அவர்களின் நேர்மையை நம்ப வேண்டும். இஸ்லாத்தில் அவர்கள் முந்தியவர்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவர்களது சிறப்புக்களைப் பரப்ப வேண்டும். மனிதர்கள் என்ற வகையில் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட பிணக்குகள் பற்றி பேசாதிருத்தல் வேண்டும். அவர்களை வெறுப்பவர்கள், கோபிப்பவர்கள், நிந்திப்பவர்கள், குறைசொல்பவர்கள், நையாண்டிபண்ணுபவர்கள், விமர்சிப்பவர்கள், இழித்துப் பேசுபவர்கள், ஏசுபவர்கள், திட்டுபவர்கள், சபிப்பவர்கள், மட்டு மரியாதையற்ற முறையில் அவர்களைக் கையாளுபவர்கள் போன்றோரை விட்டு நீங்கி இருத்தல் வேண்டும். இவை அஹ்லுஸ் சுன்னா வல் ஜமா அத்தினரின் நம்பிக்கைக் கோட்பாடான அகீதா சார்ந்ததாகும்.

சிறப்புமிக்க நபித் தோழர்களை கண்ணியப்படுத்துவது நேசிப்பது என்பது சர்வ சாதாரணமான விடயமன்று. உண்மையில் அது முழுக்க முழுக்க அகீதாவுடன் பின்னிப்பிணைந்தது, இதில் ஏற்படுகின்ற கொஞ்சநஞ்ச அசைவும், ஆட்டமும், தளர்வும்கூட மிகப் பாரதூரமானது. ஏனெனில் சஹாபாக்கள் ஊடாகத்தான் குர்ஆனையும் ஸுன்னாவையும் அப்பழுக்கற்ற முறையில் அணு அணுவாக அப்படியே அல்லாஹ் பாதுகாத்து அடுத்தவர் கையில் தவழச் செய்தான். அவர்களின் முதன்மையில், நேர்மையில், மகிமையில் ஊறு ஏற்படுமென்றால் அது இஸ்லாம் என்ற கட்டிடத்துக்கே சந்தேகமின்றி பங்கம் ஏற்படுத்தும்.

கண்ணியமிக்க நபித் தோழர்களை ஏதோ நம்மைப் போன்று சாமானியர்களாக எண்ணுவது, நோக்குவது, கையாளுவது, வளர்ந்து முற்றி அவர்களை தரக்குறைவாக பேசவும், எழுதவும், வாய்க்கு வந்தவாறெல்லாம் தாறுமாறாக விமர்சிக்கவும் இன்று சமூகத்தில் இவர்கள் தலைப்பட்டுள்ளனர். இப்போக்கு இத்தகையோரது நம்பிக்கையின் அடிப்படையையே ஆட்டம்காணச் செய்யும். சஹாபாக்களை வெறுப்பவர் காஃபிர் என இமாம் மாலிக் (ரஹிமஹுல்லாஹ்) அறுதியாக, உறுதியாகத் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார்கள்.

பின்வரும் ஹதீஸ் கவனத்துக்குரியது.

‘என் தோழர்கள் விடயத்தில் அல்லாஹ்வை அல்லாஹ்வைப் பயந்துகொள்ளுங்கள்! என் தோழர்கள் விடயத்தில் அல்லாஹ்வை அல்லாஹ்வைப் பயந்துகொள்ளுங்கள்! எனக்குப் பின் அவர்களை நீங்கள் இலக்காக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம்! எவர் அவர்களை நேசித்தாரோ என்னை நேசிப்பதன் நிமித்தம் அவர் அவர்களை நேசித்தார். மேலும் எவர் அவர்களை வெறுத்தாரோ என்னை வெறுப்பதன் நிமித்தம் அவர் அவர்களை வெறுத்தார். மேலும் எவர் அவர்களை துன்புறுத்தினாரோ திண்ணமாக அவர் என்னை துன்புறுத்தி விட்டார். என்னை எவர் துன்புறுத்தினாரோ நிச்சயமாக அவர் அல்லாஹ்வை துன்புறுத்தி விட்டார். எவர் அல்லாஹ்வை துன்புறுத்தினாரோ அல்லாஹ் அவரைப் பிடிப்பான்’ (அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு முகஃப்பல் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்:திர்மிதி).

தம்மை, தம்மிடமிருந்தவற்றை அப்படியே இஸ்லாத்துக்காக அர்ப்பணிப்பு செய்த நபித் தோழர்கள், யதார்த்தத்தில் தீனுல் இஸ்லாத்தின் பாதுகாப்பு அரண்கள் , இஸ்லாத்தின் தூண்கள் , அவர்களின் உதிரம் அதன் நீர், அவர்களின் தியாகம் அதன் உரம். மனமார ஏற்போம்! மதிப்போம்! போற்றுவோம்! கண்ணியப்படுத்துவோம்!

அல் குர்ஆனையும் சுன்னாவையும் சரியான முறையில் விளங்கிக் கொள்ள ஸஹாபாக்களின் விளக்கத்தில் விளங்க முயற்சிபோம் . சஹாபிகளின் சிறப்பு, பெருமையை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை பறைசாற்றுகின்ற. குர்ஆன் வசனங்கள், ஹதீஸ்கள், அறிஞர் பெருமக்களின் கூற்றுக்களை அடிக்கடி எமக்கிடையே பிரஸ்தாபிக்க வேண்டும். இவ்வழியில் நம் உள்ளங்களில் அவர்களின் அன்பு பொங்கிப் பிரவகிக்கும், அவர்களின் நேசம் நிரம்பி வழியும். அருமை சஹாபாக்கள் மீதான அன்பை, மரியாதையை, அவர்களின் கண்ணியத்தை, அந்தஸ்தை நமது உள்ளங்களிலே ஊட்டி வளர்த்திட வேண்டும்.

ஆக, அல் குர்ஆனையும் சுன்னாவையும் சரியான முறையில் புரிந்து கொள்வதன் மூலமே இஸ்லாத்தைப் பூரணமாக அதன் தூய்மையான வடிவில் புரிந்து பின்பற்ற முடியும். எனவே, அதற்கான சரியான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி அவற்றை சரியான முறையில் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போமாக.

source:http://tamilsalafi.edicypages.com/694778205264/chaapaakkll-miitu-p-j-yinnn-avtuurrukllum-atnnnai-niyaayppttutti-peecum-avrtu-vaarttaikllum

யார் இந்த யஹ்யா சில்மி ?, யார் இந்த பி. ஜெ. யை பூஜிப்பவர்கள்?அன்னனின் இனய தளத்திலிருந்து

இலங்கை யஹ்யா சில்மி என்பவர் குறித்து பலரும் அடிக்கடி கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.

அவருடன் நேரடித் தொடர்பில் இருந்த சகோதரர் அல்தாஃப் இது குறித்து எழுதியதை பதிலாகத்
தருகிறோம் :

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் இலங்கையில் ஒரே ஜமாஅத் ஆக இருந்த தவ்ஹீத் குரான் மற்றும் சுன்னாஹ் இதுவே இஸ்லாத்தின் மூலாதாரங்கள் என்ற அடிப்படையில் செயல்பட்டு வந்தது. இலங்கையில் உள்ள ஆரம்ப தவ்ஹீத் வாதிகளைக் குறைவாக மதிப்பிட்டு எழுதும் நோக்கம் எனக்கில்லை. சில உண்மைகளை மக்ககளுக்கு முன் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக உண்மையாய் உள்ளதை உள்ளப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்து வைக்கிறேன்.

சகோதரர் P.J பற்றி புகழ்ந்து எழுதும் போது அதை அவர் வெளிடுவதில்லை .அதை நான் நன்றாக அறிய முடிகிறது .என்னுடைய அந்த வகையில் எழுதிய எதுவும் உங்கள் கருத்து பகுதியில் வெளிடப்படவில்லை. அது மாதுரி இங்கயும் உங்களை புகழ்வதாக நினைத்துக் கொண்டு இதனை வெளி இடுவதில் எந்த தடங்களும் வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக எத்தனையோ செய்திகளை நான் தவிர்த்தே எழுதுகிறேன்.

எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே. இங்கே நான் குறிப்பிட இருப்பது இலங்கை தவ்ஹீத் வரலாற்றில் ஏற்பட்ட இன்னுமொரு குழப்பம் . குரான் மற்றும் சுன்னாஹ் என்ற இரண்டு மட்டும் தான் இஸ்லாத்தின் மூலாதாரங்கள் என்று உறுதியான கொள்கையில் இருந்த இலங்கை தவ்ஹீத் மக்களை குழப்பியடித்தது 1998 மற்றும் 1999 ம ஆண்டுகள் இந்த காலப்பகுதியில் தான் மன்ஹஜுஸ் ஸளஃப் என்ற புதிய கொள்கை ஏற்கனவே மறைந்து இருந்தாலும் விஸ்வரூபம் எடுத்தது அந்தக் காலப்பகுதில் தான் .மன்ஹஜுஸ் ஸளஃப் என்ற ஜமாத்தே உருவாகியது p.j குரான் சுன்னாவுக்கு எந்த அளவுக்குப் பிரச்சாரம் செய்தாரோ அதே வேகத்தில் இந்த மன்ஹஜை பிரச்சாரம் செய்ய புறப்பட்டார் இதன் தலைவர். இவருக்கு நல்ல அறிவு மற்றும் திறமை இருந்தது.

இளையர்களை இலகுவாகக் கவர்ந்தெடுத்தார் .எல்லாத்திற்கும் மேலாக தன்னை ஷேக் அல்பானி அவர்களின் மாணவன் என்று இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தினார். போகுமிடமெல்லாம் இவருக்கு அல்பானியின் மாணவன் என்பதனால் மிகுந்த அந்தஸ்து இலங்கையில் உள்ள உலமாக்களில் சிலர் அல்ல பலர் இவரை மாபெரும் இளம் அறிஞராகவே பார்த்தார்கள் .ஒரு சிலர் இவரிடம் ஹதீஸ் கலையை படிக்கவும் புறப்பட்டனர்.

ஏன் இவரது இலங்கையில் நடந்த ஆரம்ப பயான் கூட அரபியில் தான் நடந்தது .இன்னுமொருவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்து தான் சொன்னார்.

இப்படி இவரை இந்த இலங்கை மண்ணில் வளர்த்து விட்டவர்கள் இலங்கையைச் சேர்ந்த தவ்ஹீத் ஆலிம்கள் தான்.

அந்த ஸளஃப் மன்ஹஜுக்குச் சொந்தக்காரர் வேறு யாருமில்லை; இலங்கையில் பெயரும் புகழும் பெற்ற டாக்டர் நுபார் ஃபாரூக்கின் மகன் அபூ அப்திர்ரஹ்மான் யஹ்யா சில்மி பின் நுபார் அச்சலபி அச்சைலாணி ......................etc இப்படியே இவரின் பெயர் நீண்டுக்கிட்டே போகிறது. எனக்கு இவ்வளவு தான் உச்சரிப்புடன் சொல்ல முடிகிறது அடுத்து வரிகளும் தெரிந்திருந்தாலும் கூட உச்சரிப்பு பிழையாகி விடும் என்பதால் தவிர்த்துள்ளேன்.

இவரின் கொள்கை குரான் சுன்னாஹ்வை சஹாபாக்கள் எப்படி விளங்கி இருந்தார்களோ அதற்குப் பின்னால் வந்த இமாம்கள் எப்படி விளங்கி இருந்தார்களோ அதே தொடரில் தான் நாங்களும் குரான் சுன்னாஹ்வை விளங்க வேண்டும்; அப்படி விளங்கவில்லை என்றால் அவர்கள் வழிகேடர்கள்.
அந்தப் பட்டியலில் அவர் கூறிய முதல் வழிகேடர் P.J இப்படி கூறிய உடன் தவ்ஹீத் மக்களின் கவனம் அவர் பக்கம் திரும்பியது. இதைப் பயன்படுத்தி பல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார். மக்கள் கூட்டத்தையும் சேர்க்கத் தொடங்கினார்.

மக்களும் சார சாரையாக அவரது நிகழ்ச்சிகளுக்குப் போகத் தொடங்கினர். அவரது எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் ஒரே முழக்கம் P.J வழிக்கேடர், முஃதஸிலா, கவாரிஜ். என்ற அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள், இத்தனைக்கும் இவருக்கு அரபு மற்றும் ஆங்கிலம் மட்டுமே தெரியும் P.J இன் பயான் மற்றும் புத்தகங்கள் எல்லாமே தமிழில் தான் இருக்கின்றது இவருக்கோ தமிழ் தெரியாது அப்படி இருக்க இவர் P.J இன் எந்த புத்தகத்தையும் வாசித்திருக்க முடியாது பயானும் தமிழில் உள்ளது. அதையும் சரியாக அவரால் விளங்கி இருக்க முடியாது.

அப்படி இருக்க இவர் எப்படி P.J கவாரிஜ் , முஃதஸிலா , என்று உறுதியாகச் சொல்கிறார் என்று சிந்தித்த போது தான் இவருக்கு சிலரால் அதாவது இலங்கையிலும் மற்றும் தமிழ் நாட்டு உலமாக்களால் இவைகள் புகுத்தப்பட்டிருப்பது எங்களுக்குத் தெரிய வருகிறது.
இதையும் நான் ஆதாரம் இல்லாமல் குறிப்பிடவில்லை. அந்தக் கால பகுதியில் இவர் ஜாக் தலைவர் S. கமாலுதீன் மதனியுடன் தொலைபேசியில் பல தடவைகள் பேசியுள்ளார்.
நான் அவருடன் கூட அமர்ந்து இருக்கும் பொது இவர் S.K உடன் தொலைபேசியில் பேசும் பொது இவருக்கு S.K கூறினாராம்; இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் P.J தான் ஒரு நபி என்று வாதாடுவார் என்று.

இதை யஹ்யா சில்மி மறுத்தால் நான் அவரை நேரடியாக விவாதத்திற்கு அழைத்து நிரூபிப்பேன் இன்ஷா அல்லாஹ். P.J பற்றி இலங்கையில் பேசுவதற்கு எல்லோரும் தயங்கினர். ஏனென்றால் பேசிவிட்டு சும்மா இருந்துவிட முடியாது. ஒன்று மக்கள் கேள்வி கேட்டு துவைத்தெடுப்பார்கள். அது மாத்திரமில்லை P.J க்கும் முகம் கொடுக்க நேரிடும். இருக்கும் இமேஜைக் கெடுத்துவிட முடியாது என்பதனால் அவர்களின் ஸளஃப் கொள்கைகளை மறைத்து மக்களோடு விளையாடினார்கள்.

அந்த நேரத்தில் இவர்களுக்குக் கிடைத்த மாபெரும் சக்தி தான் இந்த இளம் அறிஞர் யஹ்யா சில்மி. இவருக்கு இதுவெல்லாம் தெரியாது இவரோ இங்கு வந்த உடன் இவரை பெரிய ஆலிமாக எல்லோரும் கருதி இவரிடம் பத்வா கேட்க சிலர் புறப்பட்டதை பார்த்து P.J யும் இப்படி தான் இருப்பார் என்ற யூகத்தில் இவர் P.J அவர்களை கடுமையாக எதிர்க்கலானார்.

இந்த நேரத்தில் தான் முன்பை விட மக்கள் கூட்டம் இவரின் பயான்களில் அதிகமானார்கள் இவர் சொல்வது உண்மை தானா P.J கவாரிஜா , முஹ்தசிலாவா, என்ற கேள்வி சிலர் மனதைக் கெடுத்தது, இவரின் பயானுக்கு வந்த கூட்டத்தை விட பல நூறு மடங்கு கூட்டம் இவரை எதிர்க்கலானது, இவரின் பயான்களில் மக்கள் எழுந்து கேள்வி கேட்கும் நிலை உருவானது. தடுமாற்றத்தில் திணறினார் இந்த மாமேதை.

இவரின் உளறல்கள் இவரின் அறியாமையை மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என்பதற்காக இவரைப் பற்றி P.J இடம் கூறினோம். இவருக்கு இலங்கையில் உள்ள பல உலமாக்கள் பெரிய ஆலிம் என்ற நற்சான்றை வழங்கி விட்டனர்.இவரும் தன்னை ஷேக் அல்பானி அவர்களின் மாணவன் என்று பிரச்சாரம் செய்து உங்களை மிகவும் தரக் குறைவாக விமர்சிக்கிறார். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக குரான் சுன்னாஹ்வைப் பின்பற்றுகிற தவ்ஹீத் வாதிகளை வழிகேடர்கள் என்கிறார்.

இதைத் தட்டிக் கேட்க யாரும் முன் வரவில்ல்லை இலங்கையில் உள்ள எந்த ஆலிமும் முன் வரவில்லை குரான் சுன்னாஹ்வைப் பின்பற்றுகிறவர்களை வழிகேடர்கள் என்று பகிரங்கப் பிரச்சாரத்தில் அவர் ஈடுபட்ட பின்பும் இலங்கையில் உள்ள எந்த ஆலிமுக்கும் ரோசம் வரவே இல்லை என்று இவரைப் பற்றி P.j இடம் கூறினோம்.

அந்த நேரத்தில் தான் நிலைமையைக் கவனித்த P.J அவர்கள் அவருக்கு பகிரங்க விவாதத்திற்கு அழைப்பு விடுங்கள் என்று எங்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தார். நாங்கள் அவரை அவரது இடத்துக்கே சென்று இந்த விவாத அழைப்பை விடுத்தோம் அவரும் ஒப்புக் கொண்டார்.

இத்தறுவாயில் 2001 ஆண்டு PJ ஹாமித் பக்ரி ஆகியோர் இலங்கைக்கு பறேலவிகளுடன் மாபெரும் விவாதம் ஒன்றிற்காக வந்திருந்தனர். அந்த விவாதம் தவ்ஹீதுக்கு மிகப் பெரிய வெற்றியைத் தந்தது அல்ஹம்து லில்லாஹ்.

அந்த விவாதத்தின் பின் கொழும்பில் நியாஸ் ஹாஜியாரின் வீட்டில் PJ தங்கி இருந்தார். அந்த சமயம் பார்த்து ஷேக் யஹ்யா சில்மி அனுமதி இல்லாமல் PJ தங்கி இருந்த அறைக்குள் நுழைந்து யார் PJ ? யார் PJ ? என்று கேட்டார்.

அப்போது உடன் இருந்த அப்துல் வதூத் மௌலவி அவர்கள் நட்பு முறையில் சந்திக்கும் வகையில் நீங்கள் நடக்கவில்லை; எனவே PJயை விவாதத்தில் சந்தியுங்கள் என்று கூறி அவரைத் திருப்பி அனுப்பி விட்டார். அப்போது அவர் அரபியில் எழுதிய கடிதம் ஒன்றைக் கொடுத்து விட்டு சென்றார் என்று நினைக்கிறேன்.

இந்த யஹ்யா சில்மி யை PJ அன்று தான் நேரடியாக பார்க்கிறார் அந்த நாள் பகல் நேரம் நான் PJ அவர்களை நியாஸ் ஹாஜியார் வீட்டில் சந்தித்து இந்த யஹ்யா சில்மி யார் ? இவரின் கொள்கை பற்றி எல்லாம் நேரடியாகச் சந்தித்து விளக்கினேன்.

அந்த தினம் PJ அவர்கள் விடியக்காலையிலேயே சென்னைக்கு புறப்படவிருந்தார். ஆனால் அன்று காலை விடுதலைப் புலிகள் கொழும்பு விமான நிலையத்தில் புகுந்து தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் நடத்தினர். அதனால் PJயின் பயணம் நின்றுச் விட்டது. சுமார் இரு மனித்தியலத்திட்கு மேல் யஹ்யா சில்மி செய்த அத்துணை குழப்பங்களையும் விவரித்தேன்.

PJ அவருக்கு விவாதத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்க சொன்னார். அதன் பின் நாங்கள் PJ சார்பாக அவரைக் காணும் இடமெல்லாம் விவாதத்திற்கு அழைத்தோம். அவருக்கு PJ கைப்பட எழுதிய விவாத அழைப்பை ஈமெயில் மூலம் மற்றும் நேரடியாகவும் கொடுத்தோம். இப்படி பல கடித தொடர்புகள் விவாதம் சம்மந்தமாக PJ க்கும் யஹ்யா ஸில்மிக்குமிடைஇல் நடந்தது என்ன செய்வது தெரியாமல் யஹ்யா சில்மி தடுமாறினார்.

விவாதத்தை விட்டு விலகி ஓட்டமெடுத்தார். அண்ணன் விடவில்லை மீண்டும் மீண்டும் கடிதங்களை அனுப்பி அவரை நிழலுடன் யுத்தம் புரியும் யஹ்யா சில்மியை நிஜத்துடன் யுத்தம் புரிய வரும்படி அழைத்துக் கொண்டே இருந்தார்.

தப்பிக்க முடியாத மாமேதை யஹ்யா சில்மி புதிய யுக்தியைக் கையாண்டார் விவாதம் என்பது இஸ்லாத்தில் கிடையாது அது வழிகேடு பித்அத் என்று கூறி ஓடி ஒழிய பார்த்தார்.

மக்கள் விடவில்லை. அழுத்தத்துக்கு மேல் அழுத்தம் அவரும் ஓடும் ஓட்டத்திலிருந்து நிற்பதாக தெரியவில்லை. இறுதியில் அவர் நடத்திய கூட்டம் PJ இன் தர்ஜுமா விமர்சனம். இது இலங்கையில் நடந்த இரண்டாவதும் இறுதியுமான தர்ஜுமா விமர்சனம். இந்த நேரத்தில் தான் அவருக்கு சாவு மணி அடிக்கப்பட்ட நேரம் பெரும் திரளான மக்கள் கூடி இருந்த அந்த கூட்டத்தில் நாங்கள் எழுந்து நின்று இவரின் முகத்திரையைக் கிழிக்கத்த் தொடங்கினோம் இவருக்கும் PJ க்கும் இடையில் நடந்த அனைத்து விடயங்கள் தொடர்பாக மக்கள் முன் எடுத்து வைத்தேன்.

அவர் மறுத்ததை அவர் வாயால் ஒப்புக் கொள்ள வைத்தோம். அங்கு வந்தவர்களில் பாதிப்பேர் உடனே எழுந்து அவருக்கு சலாம் கூறி வெளிநடப்பு செய்தனர். இதற்குப் பின்னால் இவருடைய விவாதம் தொடர்பான கருத்துக்களை மக்கள் முன் எடுத்து வைத்தோம்.

ஏற்கனவே இவர் தப்லிக் ஜமாத்துடைய மௌலவிகளுடன் தனி அறையில் விவாதம் நடத்தியுள்ளார் ,ஜமாத்துல் முஸ்லிமினுடன் கலந்துரையாடல் என்கிற பெயரில் காரசாரமான விவாதம் நடத்தியுள்ளார். ஏன் சர்வதேச பிறை தான் சரி அதற்காக யாருடனும் விவாதிக்க தயார் என்று பகிரங்க அழைப்பு விட்டார், இதற்கும் PJ உடன் தொடர்பு கொண்டு விவாதிப்பதற்காக நேரம் ஒதுக்கி கேட்டோம் அண்ணனும் ஒருமாதம் முழுவதுமாக நேரம் ஒதுக்கி கொடுத்தார்.

அதற்கான கடிதம் ஃபாக்ஸ் fax மூலம் சகோதரர் காலித் அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இவர் கொழும்பு தெஹிவளையைச் சேர்ந்தவர். அந்த ஃபாக்ஸ் ஐ யஹ்யா சில்மி இடம் நான் நேரடியாக கொடுத்தேன். அதற்கும் அவர் முன் வராமல் பின்வாங்கி ஓட்டமெடுத்தார்.

அது சம்மந்தமாக சுமார் மூன்று மணித் தியாலங்களுக்கு மேல் பேசப்பட்டு பதிவு செய்த ரெகார்டிங்கை அவர் வேன்றுமென்றே அழித்து அந்த கேசட்டை நாசமாக்கினார். அந்த கேசட் வெளி வந்திருந்தால் இந்த யஹ்யா சில்மி யார் என்பதை மக்கள் அறிந்திருப்பர்.

இவருக்கு யார் யாரெல்லாம் PJ எதிர்க்கச் சொன்னது இவரின் உண்மையான முகம் என்ன அத்துனையும் அந்த கேசட்டில் பதிவானது இந்த கேசட் வெளி வந்தால் தன்னுடைய எதிர்கால தஹ்வா முற்றாக இஸ்தம்பித்து விடும் என்பதை அறிந்து அதை அழித்து விட்டார்.

இந்தக் கலந்துரையாடலில் என்னோடு கலந்துக்கொண்டவர்களில் என்னுடைய சகோதரர் அஸ்வான் , மற்றும் சகோதரர் அஜீத் இவர் தற்போது லண்டனில் உள்ளார். அவர்கள் சார்பாக யஹ்யா சில்மி மற்றும் பன்னிரண்டு பெயர்கள் கலந்து கொண்டனர் .

இந்த கேசட்டை அவர் அழித்ததை தர்ஜுமா விமர்சன கூட்டத்தில் அவரே ஒப்புக் கொண்டார் இதற்கு அங்கு வந்த அத்துணை பெரும் சாஹீதுகள் . இதன் பின்னால் PJ இன் சஹாபாக்களை பின்பற்றலாமா? என்ற கேசட் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது .

சலபிச மன்ஹஜுகள் ஒடுக்கப்பட்டன. யஹ்யா சில்மிகள் தவ்ஹீத் வாதிகளால் ஒதுக்கப்பட்டனர். இவரின் அறியாமையை PJயின் கடிதங்கள் தோலுரித்து அவரின் முகத்திரையை கிழித்தன. இன்று அவரின் தாவா களம் பத்து ஆண்டுகளைத் தாண்டி நிற்கிறது.

ஐம்பதுக்கும் குறைவானவர்களே இவரின் கோரப்பிடியில் சிக்கினர். அசத்தியத்திலிருந்து மக்கள் காப்பாற்றப்பட்டனர். இது வரலாற்றின் சுருக்கமே, இன்று இந்த யஹ்யாசில்மி தூர எறியப்பட்டுள்ளார். இவரை சுற்றி தமிழ் அறவே தெரியாத ஆங்கிலம் பேசக் கூடியவர்கள் அவர் சொல்வது மாத்திரம் தான் மார்க்கம் என்று நம்பி இருக்கின்றனர் இலங்கையைச் சேர்ந்த தவ்ஹீத் சகோதரர்கள் குறிப்பாக கொழும்பில் இவருக்கு கூட்டம் போட்டால் முப்பது பெயரை தாண்டுவதில்லை.

இந்த அளவுக்கு PJ இன் விவாத அழைப்பு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. இவரை பின்னால் இருந்து இயக்கியவர்களுக்கு அல்லாஹ் சூழ்ச்சிகாரனுக்கெல்லாம் சூழ்ச்சிக்காரன் என்பதை புரிய வைத்துள்ளான் .எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே.
source:http://onlinepj.com/vimarsanangal/ithara_vimarasanagal/yar_intha_yahya_silmi/

******************
பதில்:http://tamilsalafi.edicypages.com/694778205264/yaar-int-yhyaa-cilmi-yaar-int-pi-je-yai-puujippvrkll
மேலே , உள்ள யார் இந்த யஹ்யா சில்மி என்ற கதையை பார்த்தாலே புரியும் , பி. ஜெ. யும் அவரது ஆதரவாளர்களும் இந்த தளத்தில் பி. ஜெ. யின் கொள்கை கோட்பாடுகள் பற்றிய விமர்சனங்களை , எதிர் கொள்ள முடியாமல் செய்வதறியாது இப்படியான சாட்டு போக்கு விடயங்களை சொல்லி திரிந்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதன் அத்தாட்சி .

இவர்களது இந்த கதைகளுக்கு, ஒரு சிறு உதாரணம் சொல்கிறேன் . பி. ஜெ. யின் தர்ஜுமா பற்றி சொற்பொழிவு நடக்கிறது, இவர்கள் வந்து சாவு மணி அடித்தேன் என்கிறார்கள். அதுவும் என்ன சாவு மணி, பி. ஜெ. க்கும் ஷேக் யஹ்யா சில்மிக்கும் இடையில் நடந்த அத்துணை விடயங்களையும் மக்கள் முன் எடுத்து வைத்தேன் என்கிறார்கள். சாவு மணி என்று இவர்கள் அடித்த பெல் லும் பி. ஜெ. க்கும் யஹ்யா சில்மிக்கும் இடையில் நடந்த விடயங்கள் தான் ஒழிய, விமர்சிக்கப்பட்ட தர்ஜுமா வில் உள்ள பி. ஜெ. யின் வழிகேடுகள் பற்றி அல்ல .

ஷேக் யஹ்யா சில்மி தான் ஒலிப்பதிவுகளை அழித்து விடுகிறார் என்கிறீர்கள்,சரி., அந்த ஒலிப்பதிவை பி. ஜெ. யை பூஜிப்பவர்கள் பதியலாமே. முகத்திரையை கிழிக்க என்று நோக்கி வருகிறீர்கள் , இப்படி தெரிந்துக் கொண்டு, எந்த ரெக்கார்டும் இல்லாமலா பேசி விட்டு சென்றீர்கள்? இது தான் இவர்களது கதை. பச்சை பொய்கள்.

இவ்வாறு, மார்க்கத்தில் பி. ஜெ. விடும் வழிகேடுகளை சுட்டிக் காட்டினால், அதனை இன்று வரை முறையாக எழுதி மறுத்ததில்லை. மாற்றமாக, BAKAR போன்று தான், பஸ்ஸில் சென்றார், சொத்தை திருடினார் என்று இவர்கள் மாறி மாறி ஒருவரை ஒருவர் தனிப்பட்ட விடயங்களை கொண்டு பேசி சண்டை செய்வார்கள். நாங்கள் , இன்று வரை, பி. ஜெ. யின் வழிகேடுகள் என்று பட்டியலிட்டு இந்த இணையத்தளத்தில் வைத்திருக்கிறோம். அதில், இப்படி எந்த தனிப்பட்ட விடயங்களையும் பற்றி நாம் அலட்டுவதில்லை. பி. ஜெ. யின் தனிப்பட்ட விடயங்கள் எமக்கு தெரியாமல் இல்லை. இருந்தும், நாம் அவற்றை அலட்டிக் கொள்வதில்லை.

ஏனெனில், அது எமக்கு தேவையான விடயமோ பிரச்சனையோ அல்ல. நாம் பேசுவதெல்லாம் அல்லாஹ்வின் மார்க்கம். அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தில் இந்த பி. ஜெ. விளையாடுகிறார் , அதனை சுட்டிக் காட்டினால், யஹ்யா சில்மி ஓட்டம் எடுத்தார், அந்த ரிகாடை அழித்தார், என்று சும்மா கதைகள் தான் இவர்களிடம் இருந்து பதில் . நீ , சரியான கொள்கையில் இருந்தால், பி. ஜெ.சம்பந்தமாக வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது வழிகேடுகளை மறுத்து ஒரு பதிலை வெளியிடலாமே ?

எனவே, செய்வதறியாது கதைகள் விட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள், அதுவும் ஒரு சிறு பையன் , அவனுக்கு அரபியும் தெரியாது, அவன் ஒரு சாதாரண மௌலவியும் அல்ல . உலக கல்வி சரி பத்தாம் தரம் தாண்டி இருப்பானா என்று கூட எங்களுக்கு தெரியாது. இப்படி பட்ட ஒரு பையன் வந்து , சபையில் கேள்வி கேட்டு முகத்திரை கிழித்தேன், சாவு மணி அடித்தேன் என்றால், எந்த அறிவுள்ள மனிதனும் நம்புவானா ? அண்ணனே வெட்கம் இல்லாமல் நான் எங்குமே முறையாக படித்ததில்லை என்று சொல்லும் பொது, அவரிடம் இப்படிப்பட்ட பையன்கள் தான் இருக்க முடியும் .

இந்த பையனின், கதையை ஒரு மறுப்பு என்று கருதி அதனையும் பி. ஜெ. வெப்சைட் பதிந்து பரப்புகின்றது என்றால் பாத்துக் கொள்ளுங்கள். பரிதாபமான நிலை தான்.

ஏனென்றால், இவர்களது அப்துல் நாசரும் , சம்சுல் லுஹாவும் கூட ஒரு மறுப்புக்கு எத்தனித்தார்கள். அவர்களது மறுப்புக்களுக்கு மறுப்பளிக்கப்பட்டவுடன் , இன்று வரை வாய் பொத்தி இருக்கிறார்கள். இப்படி இருந்துக் கொண்டு தான் , விவாதம் செய்வோம். ஓட்டம் எடுத்தார். என்று கதை விடுகின்றனர். என்ன செய்வது., இவர்களது முகத் திரை கிழியும் பொது ஏதாவது சாட்டு சொல்ல வேண்டாமா ?, அதற்கு தான் இந்த விவாத பந்தா .

ஷேக் யஹ்யா சில்மி தான், விவாதம் செய்ய மாட்டார். நீ, அவரது மறுப்புக்களுக்கு ஒரு மறுப்பு எழுதலாமே. நீ , விவாதத்தில் பேசி மறுப்பதை, எழுதி மறுத்து விடலாமே. ? இப்பொழுது புரிகிறதா இவர்கள் சாட்டும் போக்கும். இதற்கு தான் நாம் சொல்வது போலி சாட்டுகளும் தப்பி ஓட்டங்களும்.
பரிதாபமான நிலை தான் இந்த ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வாதிகள் நிலை. வெட்க உணர்வு இல்லாத மக்கள் போன்று தான் தெரிகிறது. பச்சை ஷிர்கை இப்படி தெளிவாக தற்காத்து வருகிறார்கள்.
ஷிர்கை தற்காத்து பேசும் இவர்கள் , நேரத்தை வீணடித்து, அசிங்கமாக பேசும் , தப்பிக்க வழி தேடுவது போன்ற காரியங்களில் ஈடுபடுவதும் இயற்கையே . ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பி. ஜெ. வாதிகள்.

இதில் இன்னும் வேடிக்கையானா விடயம்தான், இந்த பையன் இவர்களுடன் சேர்ந்து இருக்க முடியாமல், பிரிந்து , ......!!!!>>>>.... தவ்ஹீத் ஜமாஅத் என்று சொல்லிக்கொண்டு இயங்கி கொண்டு இருக்கிறான். இவர்கள் மத்தியிலேயே இவனுடன் பிரச்சனை.

இவனது மறுப்பை தூக்கி பிடித்து தடுமாறுகிறார்கள் என்றால் ஸ்ரீ லங்கா தவ்ஹீத் ஜமாஅத், தமிழ் நாட்டு தவ்ஹீத் ஜமாஅத், பி. ஜெ. போன்றோரின் நிலையை நினைத்துப் பாருங்கள்.